Zpět na původní článek na webu

Zemřel Mons. Ludvík Horký

Autor: P. Oldřich Chocholáč <deblin(at)centrum.cz>, Téma: Stalo se, Vydáno dne: 05. 01. 2008

V sobotu ráno 5.1.2008  zemřel v nemocnici v Mostištích u Velkého Meziříčí Mons. LUDVÍK HORKÝ ve věku nedožitých 95 let. Poslední rozloučení se uskuteční v sobotu 12. ledna v 10.00 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně. Po mši sv. bude tělo zesnulého uloženo do kanovnické hrobky na Ústředním hřbitově v Brně.Ludvík Horký se narodil 15.9.1913 v Rudě, maturoval na klasickém gymnáziu v Brně a potom zde absolvoval (1934-1939) bohoslovecké učiliště. V letech 1939-1941 působil jako kaplan v Dačicích, 1941-1946 jako kurát v Psychiatrické léčebně v Brně - Černovicích a v letech 1946-1954 jako středoškolský profesor na gymnáziu v Břeclavi. Poté vystudoval Filozofickou fakultu brněnské Masarykovy univerzity. V letech 1954-1963 byl farářem při katedrále na Petrově, od června 1963 kanovníkem Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla. 1.2.1972 byl jmenován 1. prelátem a děkanem kapituly.

Od smrti biskupa Karla Skoupého v únoru 1972 stál v období sedisvakance, tzn. neobsazení biskupského stolce, v letech 1972 až 1990 v čele brněnské diecéze jako její administrátor. Po nástupu 13. sídelního brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho byl Ludvík Horký v dubnu 1990 jmenován biskupským vikářem a v témže roce ho papež Jan Pavel II. jmenoval apoštolským protonotářem s právem užívat titul monsignor.

(převzato z Tiskového střediska České biskupské konference)