Zpět na původní článek na webu

Proběhla Postní duchovní obnova 2008

Autor: P. Oldřich Chocholáč <deblin(at)centrum.cz>, Téma: Stalo se, Vydáno dne: 09. 02. 2008

V pátek 8. a v sobotu 9. února 2008 jsme prožívali Postní duchovní obnovu vedenou biblistou P. Angelem Scaranem z KTF UK Praha.

V pátek v 18 hodin se zcela zaplnil farní sál, až nestačily všechny židle z celé fary, abychom vyslechli první přednášku otce Angela Scarana na téma "Jak věřit v temnotě". Po ní jsme se sešli ještě ke krátké modlitbě před křížem v kostele.
Sobotu jsme zahájili slavením mše svaté, po které následovala další přednáška na téma "Ježíšův vztah k nemocným" a po přestávce přednáška "Jak nést svůj kříž a projít krizí".
Po obědě jsme se znovu sešli na faře k závěrečné přednášce "Skrze kříž k poměně" vrcholící v kající bohoslužbě v kostele, eucharistickou adorací a příležitosti ke svátosti smíření. Od 17.30 hodin jsme zasedli ke společné večeři na které jsme pobesedovali s otcem Angelem a poděkovali mu za jeho slova, modlitby a svědectví. Sobotní večer jsme zakončili první letošní postní křížovou cestou, při které jsme prošli Deblínem a modlili se za celou naši obec.

Velmi děkuji otci Angelovi za přijetí pozvání a vedení naší letošní Postní duchovní obnovy, nasměrování na Krista i v okamžicích krizí a duchovních temnot.
Dík patří také všem, kteří si i přes krásný "jarní" sobotní den našli čas a přišli se společně modlit a naslouchat.
Bohu díky za všechny milosti, které jsme z Jeho štědrých rukou tento víkend mohli příjmout.

Své postřehy z letošní Postní duchovní obnovy můžete napsat do komentáře pod tento článek, nebo zaslat na e-mail: deblin@centrum.cz