Zpět na původní článek na webu

VIII. PĚŠÍ POUŤ NA VELEHRAD

Autor: P. Oldřich Chocholáč <deblin(at)centrum.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 13. 08. 2008

Pěší poutníci na Velehrad půjdou kolem obce Křoví v úterý 19. srpna 2008 mezi 12.00 a 12.30 hodin, přes Deblín poputují mezi 15.00 a 15.30 hodin.

Motto pouti je:
“RADOST PRO VŠECHEN LID” (Lukáš 2,10)

DUCHOVNÍ TÉMA VIII. POUTI:
Sedm proseb modlitby Otče náš

Při pouti děkujeme za poselství evangelia, které našim předkům přinesli svatí Cyril a Metoděj, a prosíme za obnovení víry v našem národě.


Začínáme v předposledním prázdninovém týdnu:
a jdeme pěšky 30 až 36 km denně s doprovodným vozidlem, které veze velká zavazadla (i unavené poutníky).

Vycházíme v 8 proudech ze všech světových stran, abychom se na Velehradě spojili v mohutnou řeku vděčnosti za Slovo života, které k nám odtamtud přišlo.

Západní proud:

začíná v kostele sv. Klimenta na Levém Hradci, kde se sejdeme v pátek 15. února 2008 v 5 večer a pak se po sobotních etapách doputuje do Netína
v pondělí 18. srpna 2008 v 15.15 z Netína do Velkého Meziříčí
v úterý 19.8. v 6.30 z Velkého Meziříčí do Tišnova
ve středu 20.8. v 6.30 z Tišnova přes Vranov u Brna do Křtin
ve čtvrtek 21.8. v 6.30 ze Křtin přes Račice do Milonic
v pátek 22.8. v 6.30 z Milonic přes Klimentek do Boršic

SPOLEČNĚ ZAKONČÍME V SOBOTU 23.8. 2008 RÁNO:

v 8.00 vycházíme z Buchlovic nebo Boršic (z Uherského Brodu v 4.00)
v 11.00 h. sraz na Velehradě a obnova zasvěcení na nádvoří
ve 12.00 mše sv. v bazilice, káže P. Ludvík Bradáč, pěší poutník


Co si přejeme:

Aby tato pouť byla jako tenkrát v Betlémě „RADOST PRO VŠECHEN LID“ (Lk 2,10), jak zní její motto, i pro poutníky i pro ty, kdo se s nimi setkají.
Přejeme si také, aby se k nám přidaly další proudy poutníků i z jiných míst naší vlasti i ze zahraničí, zvláště ze Slovenska a ostatních slovanských zemí


Co potřebujete:

Svačiny na 4 dny, spacák a karimatku, 100,- Kč zápisného. Spát se bude vždy pod střechou.


U koho se hlásit:

P. Jan Peňáz, Náměstí 18, 59401 Velké Meziříčí, 566522101, 736529221, dekanstvivm@horacko.com