Zpět na původní článek na webu

Mons. Josef Šindar

Autor: P. Oldřich Chocholáč <deblin(at)centrum.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 05. 08. 2010


Dne 1. srpna 2010 byl Mons. Josef Šindar jmenován
farním vikářem - výpomocným duchovním farnosti Deblín.

Otec Josef bydlí v Domově sv. Alžběty na Žernůvce.
S radostí ho příjmáme do společenství naší farnosti!