Zpět na původní článek na webu

Příprava na primici

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 01. 05. 2014Kněžské svěcení

Jak víte, blíží se kněžské svěcení a primiční mše svatá Jaroslava Sojky. Kněžské svěcení bude v sobotu 28. 6. 2014 v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně. Pokud bude zájem, pojedeme z Deblína společně autobusem. Prosíme případné zájemce, aby se nahlásili v sakristii, a to nejpozději do 28. května.

 

Primice  

Primiční mše svatá bude sloužena v neděli 6. července 2014 v 15.00. Modlitba svatého růžence začne již v 14.15. Stejně jako primice otce Tomáše Koumala bude i tato probíhat v areálu základní školy, mše svatá bude sloužena na školním hřišti. Stejně jako před 7 lety budeme tedy potřebovat mnoho ochotných lidí, kteří přiloží ruku k dílu. Na primici otce Tomáše se aktivně zapojilo téměř 100 lidí a právě díky Vám, kteří jste pomohli, se primiční mše svatá stala slavností, na niž Deblín ani okolní farnosti jistě nezapomenou. Prosíme i nyní každého z Vás o pomoc, úkolů je dost. Mnozí z Vás se již aktivně zapojili anebo přispěli do sbírek, za což moc děkujeme. A prosíme další, kteří by byli ochotni pomoci, aby se během následujících 14 dnů hlásili u Petra Sojky nebo Marie Rybičkové. Kontakt:

Petr Sojka

mobil: 604 675 589

e-mail: sojpe@atlas.cz

 

Marie Rybičková

mobil: 731 625 783

e-mail: rybickova.marie@gmail.com