Zpět na původní článek na webu

Zemřel P. Pavel Horký děkan z Jihlavy

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 07. 01. 2015Služebníku dobrý a věrný, pojď se radovat se svým Pánem.

                                                                                                    Mt 25,23

V naději ve vzkříšení oznamujeme, že Nejvyšším Veleknězem byl v pondělí 5. ledna 2015
povolán jeho věrný služebník, kněz

P. Mgr. PAVEL HORKÝ

farář ve Stonařově, Vílanci a Pavlově
a děkan jihlavský.

Narodil se 5. prosince 1950 v Brně. Na kněze byl vysvěcen 29. června 1974 v Brně na Petrově.
Po své primici v Brně-Zábrdovicích působil v Třebíči u sv. Martina,
v Kloboukách u Brna a Borkovanech, v Kučerově a Rostěnicích
a od roku 1982 ve Stonařově, Vílanci a Pavlově.

Zemřel náhle na faře ve Stonařově.

V roce 2007 mu brněnský biskup Vojtěch Cikrle udělil za obětavou kněžskou službu
medaili sv. Petra a Pavla.

Rozloučíme se s ním

v pondělí 12. ledna 2015 v 15 hodin

ve farním kostele sv. Václava ve Stonařově

kdy při mši svaté Pánu Bohu poděkujeme za všechny milosti, kterých se mu dostalo,

za dobro, které ve své obětavé kněžské službě vykonal, a budeme prosit o Boží milosrdenství.

Pohřben bude po mši svaté

v úterý 13. ledna 2015 v 10 hodin

v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Brně-Zábrdovicích

do hrobu rodičů na Ústředním hřbitově v Brně, kde bude očekávat slavné vzkříšení těla.

                   farníci                                   biskup Vojtěch                      bratr Jiří a sestra Marie
                                                             a spolubratři kněží                             s rodinami