Zpět na původní článek na webu

Přehled bohoslužeb od 20. do 27. prosince 2015

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Přehled bohoslužeb, Vydáno dne: 16. 12. 2015Římskokatolická farnost Deblín, Křoví a Kuřimská Nová Ves

Přehled bohoslužeb od 20. do 27. prosince 2015

 

Neděle  20.12.  4. neděle adventní

Pátek    25.12.  Slavnost Narození Páně

Sobota  26.12.  Svátek sv. Štěpána, prvního mučedníka

Neděle  27.12.  Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa

 

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše

neděle   20.12.   7.45 za Farnost

čtvrtek   24.12. 22.00 za Jiřinu Papouškovou, živé a zemřelé příbuzné

pátek     25.12.   7.45 za manžela, zemřelou přízeň, Boží pomoc a ochranu pro živé rodiny

sobota  26.12.    7.45 za Martina Zavřela a celou rodinu

neděle   27.12.   7.45 za Jana Šebka, rodinu Šebkovu, Urbanovu, Horčicovu

 

Křoví - farní kostel sv. Petra a Pavla

neděle   20.12.   9.30 za rodinu Bílkovu, Novotných a Karla Bumbálka

za rodinu Havelkovu, Vitulovu, Alenu Matouškovu, živou a + přízeň a d. v o.

čtvrtek  24.12. 20.00 za rodinu Liškovu a duše v očistci

za Josefa Kříže, jeho rodiče a rodinu Doležalovu

pátek    25.12.   9.30 za rodinu Pískovu a Dvořáčkovu

za rodinu Bartoškovu, Vladimíra Flory a jeho rodiče

sobota  26.12.   9.30 za Jiřího Rémana, rodiče Rémanovy, Vykypělovy a Karla Kovaříka

za Anežku a Jindřicha Voborných, syna Josefa a Jindřicha a manželkou Marií

neděle  27.12.   9.30 za Farnost

 

Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy

neděle  20.12.  11.00 za Františka, Josefa Tomka, rodiče, rodiče Dobešovi, živé a zemřelé příbuzné

čtvrtek  24.12.  18.00 za Vlastimila Maška, dvoje rodiče a Josefa Lusconě

pátek    25.12.  11.00 za rodinu Josefa Maloně, dvoje rodiče a celou přízeň

sobota  26.12.  11.00 za rodinu  Slezákovu a Pálenských

neděle  27.12.  11.00 za Farnost

 

Ve sbírce se vybralo: Deblín 2.578 Kč Křoví 2.418 Kč KNV 1.883 Kč

V neděli 27. prosince bude v 16.00 žehnání vína v kostele v Deblíně.

V neděli 27. prosince bude při mši svaté obnova manželských slibů.

V neděli 27. prosince bude v 17.00 vánoční koncert v kostele v Křoví.

Požehnané a radostné svátky Kristova narození a Nový rok 2016.

P. Petr Papoušek, Deblín 31, 664 75 mobil: 777 297 616