Zpět na původní článek na webu

Slovo otce biskupa Vojtěcha

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 23. 12. 2015SLOVO OTCE BISKUPA VOJTĚCHA

POZVÁNÍ K POVOLÁNÍ


Milé sestry, milí bratři,

ve Svatém roce milosrdenství vás chci prosit o zvláště potřebný projev vašeho milosrdenství: o milosrdenství s církví. I ona dnes trpí ? nouzí o pastýře, kněze i další muže a ženy, kteří by se zasvětili Boží službě. Přitom každý z nás se může jako milosrdný Samaritán sklonit a obětí i modlitbou za nová duchovní povolání může církev ? oslabené Ježíšovo tělo ? pozdvihnout. Svou účastí a podporou tak může každý účinně přispět k jejímu uzdravení. Služba kněze je totiž pro Boží lid nenahraditelná.

Chci povzbudit každého, kdo jakýmkoliv způsobem osobně zakouší Boží volání: nepřeslechněte je, prosím. Zejména vy, mladí muži, kteří vnímáte, že vám Ježíš Kristus nabízí jedinečnou, duchovní podobu své lásky a s ní spo­jený podíl na službě Božímu království ? nebojte se vyslovit své ANO ! Jestliže člověka okouzlí a uchvátí sám Ježíš, pak skrze vztah s ním dostává i všechno, po čem touží jeho srdce, co potřebuje jeho lidství. A když mu navíc statečně a velkodušně odevzdá sám sebe, přátelství s Ježíšem se mu stane nevyčer­patelným zdrojem radosti a štěstí.

Pokud byste ve svém rozhodování potřebovali pomoc, najděte si takového kněze, který je ve svém kněžství šťastný. Ten vás jistě dokáže povzbudit i do­provodit v praktických krocích, které bude třeba pro přijetí povolání ke kněžství učinit.

Děkuji vám všem, sestry a bratři, kteří nabízíte Bohu své modlitby a oběti
za nová povolání ke službě Bohu. Děkuji vám všem, kteří jste se Boží pozvání nebáli přijmout a dali jste se mu svým životem k dispozici. A děkuji vám všem, kdo se k tomuto kroku rozhodnete.

Přeji vám všem pokojné a požehnané svátky Kristova narození.

Váš biskup Vojtěch