Zpět na původní článek na webu

Rozpis služby lektorů v Křoví

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 25. 03. 2016Rozpis lektorů ve farnosti Křoví:

 

20. 3. Květná neděle

1. čtení: Radka Ráboňová

2. čtení: Jan Novotný

 

27. 3. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

1. čtení: Alena Ráčková

2. čtení: Petr Urban

 

  3. 4. 2. Neděle velikonoční

1. čtení: Marie Doležalová

2. čtení: Miloš Sláma

 

10. 4. 3. Neděle velikonoční

1. čtení: Erika Trojanová

2. čtení: Vojtěch Švanda

 

17. 4. 4. Neděle velikonoční

1. čtení: Marcela Ráčková

2. čtení: Leoš Fronc

 

24. 4. 5. Neděle velikonoční

1. čtení: Pavla Klusáková

2. čtení: Zdeněk Mičánek

 

  1. 5. 6. Neděle velikonoční

1. čtení: Ivana Fikrová

2. čtení: Jiří Urbánek

 

  8. 5. 7. Neděle velikonoční

1. čtení: Kristina Knoflíčková

2. čtení: Ondřej Dvořáček

 

15. 5. Slavnost seslání Ducha svatého

1. čtení: Pavla Urbánková

2. čtení: Martin Knoflíček

 

22. 5. Slavnost nejsvětější Trojice

1. čtení: Radka Ráboňová

2. čtení: Jan Novotný

 

29. 5. Slavnost Těla a Krve Páně

1. čtení: Alena Ráčková

2. čtení: Petr Urban

 

  5. 6. 10. Neděle v mezidobí

1. čtení: Marie Doležalová

2. čtení: Miloš Sláma

 

12. 6. 11. Neděle v mezidobí

1. čtení: Marie Domesová

2. čtení: Blažej Ráček