Zpět na původní článek na webu

Přehled bohoslužeb od 21. do 28. srpna 2016

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Přehled bohoslužeb, Vydáno dne: 20. 08. 2016Římskokatolická farnost Deblín, Křoví a Kuřimská Nová Ves

Přehled bohoslužeb od 21. do 28. srpna 2016


Neděle  21. 8. 21. Neděle v mezidobí

Pondělí 22. 8. Památka Panny Marie Královny

Středa   24. 8. Svátek sv. Bartoloměje, apoštola

Sobota  27. 8. Památka sv. Moniky

Neděle  28. 8. 22. Neděle v mezidobí

 

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše

neděle 21. 8.   7.45 za P. Aloise Weigla, rodinu Weiglovu, Hejtmánkovu, Pestrovu, živou rodinu a duše v očistci

pondělí22.8. 15.00 pohřební mše svatá za Františka Fikra

úterý   23. 8. 18.00 mše svatá nebude

pátek  26. 8. 14.30 pohřební mše svatá za Marii Dvořákovou

                     18.00 za rodinu Antlovu, Mičánkovu, Boží pomoc a ochranu

sobota27. 8.    7.45 na úmysl dárce

neděle 28. 8.   7.45 za Farnost (P. Karel Doležel)

 

Křoví - farní kostel sv. Petra a Pavla

neděle   21. 8.   9.30 za rodinu Ráčkovu, Doležalovu a duše v očistci

za živou a zemřelou rodinu Skulovu, Černou a duše v očistci

čtvrtek  25. 8. 17.30 za nemocnou osobu

neděle   28. 8.   9.30 za rodinu Doubkovu, Havelkovu, Machátovu, Katolickou

za rodinu Klusákovu, 4 syny, 2 snachy, rodinu Melicharovu, 2 syny a Františka Vacíka

 

Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy

neděle  21. 8.  11.00 za rodinu Síkorovu, Balabánovu, živé a zemřelé příbuzné

čtvrtek 25. 8.  16.00 na úmysl dárce

neděle  28. 8.  11.00 za rodinu Kratochvílovu, Nehybovu, Kadlecovu,

živé a zemřelé příbuzné

 

Ve sbírce se vybralo: Deblín 1.322 Kč, Křoví 2.026 Kč, KNV 831 Kč

V úterý 23. srpna budeme na faře hostit pěší poutníky směřující na Velehrad.

V pátek 26. srpna je v 19.00 rozloučení s Karlem Doleželem na faře v Deblíně.

V sobotu 27. srpna bude Diecézní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou.

V neděli 28. srpna bude při každé mši svaté žehnání aktovek školákům v Křoví.

V neděli 28. srpna bude pokřtěna Anna Radka Rausová v KNV.

V sobotu 10. září se uskuteční Farní pouť do Žarošic. Přihlašte se do 28. srpna.

Přeji požehnaný čas letních prázdnin a dovolených. Požehnaný odpočinek.