Zpět na původní článek na webu

Přehled bohoslužeb od 19. do 23. února 2017

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Přehled bohoslužeb, Vydáno dne: 18. 02. 2017Římskokatolická farnost Deblín, Křoví a Kuřimská Nová Ves

Přehled bohoslužeb od 19. do 26. února 2017


Neděle   19. 2. 7. Neděle v mezidobí

Středa    22. 2. Svátek Stolce svatého apoštola Petra

Čtvrtek  23. 2. Památka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka

Neděle   26. 2. 8. Neděle v mezidobí

 

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše

neděle  19.  2.  7.45 za živou rodinu, Boží pomoc a ochranu

úterý    21.  2.17.00 za Josefa a Julii Pokorných a celou zemřelou rodinu

pátek   24.  2.17.00 za manžele Sojkovy, duše v očistci a Boží ochranu

sobota 25.  2.  7.45 na poděkování a za živou rodinu

neděle  28.  2.  7.45 za P. Aloise Weigla, rodinu Weiglovu, Hejtmánkovu, Pestrovu, živou rodinu a duše v očistci

                                                   

Křoví - farní kostel sv. Petra a Pavla

neděle  19.  2.   9.30 za Farnost

čtvrtek 23.  2. 17.30 za Jiřinu Papouškovu, živou a zemřelou přízeň

neděle  26.  2.   9.30 za rodinu Urbánkovu, Urbanovu, Buškovu,

živou a zemřelou přízeň a duše v očistci

 

Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy

neděle  19.  2. 11.00 za rodinu Pestrovu, Mičánkovu, živé a zemřelé příbuzné

čtvrtek 23.  2. 16.00 za Jaroslava Lacinu, živé a zemřelé příbuzné

neděle  26.  2. 11.00 za Farnost

 

Ve sbírce se vybralo: Deblín 2.212 Kč, Křoví 2.284 Kč, KNV 1.299 Kč

V neděli 19. února v 16.00 je setkání Farní a ekonomické rady v Křoví.

V pátek 24. února bude v 18.00 společenství mládeže na faře v Deblíně.

V neděli 26. února bude při mši svaté sbírka Haléř svatého Petra.

Ve středu 1. března se bude při mši svaté udělovat popelec.

3. a 4. března bude Postní duchovní obnova, povede ji P. Vojtěch Šíma.

V neděli 5. března se bude při mši svaté udělovat svátost nemocných.

V neděli 5. března bude sbírka v Deblíně na výměnu oken v kostele.

V neděli 5. března bude v 15.30 společenství manželů na faře v Deblíně.

V sobotu 11. března se uskuteční výlet do ve Velkých Pavlovicích.

Přihlaste se nejpozději do 20. února. Cena je 400 Kč. V ceně je doprava, společná večeře a degustace vína od firmy Mikulica z Velkých Pavlovic.

V úterý 21. března v 9.00 bude děkanská vizitace v Deblíně.

P. Petr Papoušek, Deblín 31, 664 75 mobil: 777 297 616