Zpět na původní článek na webu

Přehled bohoslužeb od 20. do 27. května 2018

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Přehled bohoslužeb, Vydáno dne: 19. 05. 2018Římskokatolická farnost Deblín, Křoví a Kuřimská Nová Ves

Přehled bohoslužeb od 20. do 27. května 2018


Neděle  20. 5. Slavnost Seslání Ducha svatého

Čtvrtek 24. 5. Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

Sobota  26. 5. Památka sv. Filipa Neriho, kněze

Neděle  27. 5. Slavnost Nejsvětější Trojice

 

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše

neděle   20. 5. 11.00 za rodinu Nehodovu, Klusákovu a duše v očistci

pondělí 21. 5. 18.00 mše svatá nebude

pátek     25. 5. 18.00 za Jaroslava Herala, manželku, dvoje rodiče a sourozence

sobota   26. 5.   7.45 za živé a zemřelé spolužáky ročníku 1938

neděle   27. 5. 11.00 za děti, které dnes poprvé přijmou eucharistii

                                                   

Křoví - farní kostel sv. Petra a Pavla

neděle  20. 5.    9.30 za rodinu Klusákovu, 4 syny, 3 snachy a duše v očistci

za rodinu Melicharovu, 3 syny, Františka Vacíka a duše v očistci

čtvrtek 24. 5.  17.30 za rodinu Velebovu, Knotkovu a duše v očistci

neděle  27. 5.    9.30 za Antonína a Vlastu Ráčkovy a jejich rodiče

za Miroslava a Marii Ráčkovy, dceru Marii, jejich rodiče a živou rodinu

 

Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy

neděle    20. 5.   8.00 za rodinu Musilovu, Pospíšilovu, Bednářovu,                 Marii Horákovu, živé a zemřelé příbuzné

čtvrtek   24. 5. 16.00 mše svatá nebude

neděle    27. 5.   8.00 za rodinu Rubešovu, Kasalovu a Pestrovu

 

Ve sbírce se vybralo: Deblín 1.372 Kč, Křoví 2.298 Kč, KNV 2.162 Kč

V neděli 20. května bude při mši svaté sbírka na charitu.

Ve čtvrtek 24. května v 17.30 je příprava na 1. sv. přijímání v Křoví.

V pátek 25. května od 17.00 je zpověď dětí, rodičů, sourozenců, kmotrů před 1. sv. přijímání a po mši svaté nácvik v Deblíně.

V neděli 27. května v 11.00 bude první svaté přijímání v Deblíně.

Ve čtvrtek 31. května od 17.00 je zpověď dětí, rodičů, sourozenců, kmotrů před 1. sv. přijímání a po mši svaté nácvik v Křoví.

V neděli 3. června v 9.30 bude první svaté přijímání v Křoví.

V neděli 3. června bude sbírka na první splátku desátku.

Kdo by měl zájem být členem modlitby živého růžence, ať se přihlásí v sákristii.

Kdo má zájem přijmout svátost biřmování, ať se přihlásí v Deblíně.

P. Petr Papoušek, Deblín 31, 664 75 mobil: 777 297 616