Zpět na původní článek na webu

Přehled bohoslužeb od 27. května do 3. června 2018

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Přehled bohoslužeb, Vydáno dne: 26. 05. 2018Římskokatolická farnost Deblín, Křoví a Kuřimská Nová Ves

Přehled bohoslužeb od 27. května do 3. června


Neděle  27. 5. Slavnost Nejsvětější Trojice

Středa   30. 5. Památka sv. Zdislavy

Čtvrtek 31. 5. Svátek Navštívení Panny Marie

Pátek      1. 6. Památka sv. Justýna, mučedníka

Neděle    3. 6. Slavnost Těla a Krve Páně

 

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše

neděle   27. 5. 11.00 za děti, které dnes poprvé přijmou eucharistii

pondělí 28. 5. 18.00 za rodinu Vykypělovu, Juříčkovu, Kovaříkovu,

Jiřího Rémana a Oldřicha Tomana

pátek      1. 6. 18.00 za Vlastimila Pavlíčka, dvoje rodiče a celou + přízeň

sobota    2. 6.   7.45 za Josefa Víta, celou rodinu a duše v očistci

neděle    3. 6.   7.45 za brigádníky a dobrodince kostela

                                                   

Křoví - farní kostel sv. Petra a Pavla

neděle  27. 5.    9.30 za Antonína a Vlastu Ráčkovy a jejich rodiče

za Miroslava a Marii Ráčkovy, dceru Marii, jejich rodiče a živou rodinu

čtvrtek 31. 5.  17.30 za duše v očistci

neděle  27. 5.    9.30 za děti, které dnes poprvé přijmou eucharistii

 

Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy

neděle    27. 5.   8.00 za rodinu Rubešovu, Kasalovu a Pestrovu

čtvrtek   31. 5. 16.00 za rodinu Staňkovu, Balákovu, Lacinovu, živé a + příbuzné

neděle      3. 6. 11.00 za Farnost

 

Ve sbírce se vybralo: Deblín 4.576 Kč, Křoví 3.070 Kč, KNV 2.044 Kč

V neděli 27. května v 11.00 poprvé přijme Pána Ježíše 10 dětí v Deblíně.

Ve čtvrtek 31. května od 17.00 je zpověď dětí, rodičů, sourozenců, kmotrů před 1. sv. přijímání a po mši svaté nácvik v Křoví.

V pátek 1. června budu navštěvovat nemocné. Můžete je nahlásit v sakristii.

V sobotu 2. června v 9.00 bude pokřtěna Blanka Drymlová v Deblíně.

V neděli 3. června v 9.30 poprvé přijme Pána Ježíše 6 dětí v Křoví.

V neděli 3.června v 12.00 bude pokřtěn Michal Josef Svoboda v KNV.

V neděli 3.června v 12.00 bude pokřtěn Lukáš Ondřej Krechlerová v KNV.

V neděli 3. června bude sbírka na příspěvek do Fondu na podporu kněží. Do 15. června má zaplatit farnost Křoví 11.550 Kč, farnost Deblín 21.546 Kč.

V neděli 10. června v 11.00 bude poutní mše svatá v Kuřimské Nové Vsi.

P. Petr Papoušek, Deblín 31, 664 75 mobil: 777 297 616