Zpět na původní článek na webu

Přehled bohoslužeb od 7. do 14. dubna 2019

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Přehled bohoslužeb, Vydáno dne: 06. 04. 2019Římskokatolická farnost Deblín, Křoví a Kuřimská Nová Ves

Přehled bohoslužeb od 7. do 14. dubna 2019


Neděle    7. 4. 5. Neděle postní

Neděle  14. 4. Květná neděle

 

Deblín - kostel sv. Mikuláše

neděle     7. 4.   7.45 za Marka Pavlíčka, Annu a Františka Urbanovy, rodinu Pavlíčkovu, Weiserovu a duše v očistci

pondělí   8. 4. 18.00 mše svatá nebude

středa   10. 4. 18.00 až 19.00 svátost smíření na faře (P. Miroslav Dibelka)

pátek    12. 4. 18.00 mše svatá nebude

sobota  13. 4.   7.45 za rodinu Juříčkovu, Heralovu, Pavlíčkovu a Boží ochranu

neděle  14. 4.   7.45 za manžele Borovičkovy, živou rodinu a duše v očisti

                                                   

Křoví - kostel sv. Petra a Pavla

neděle     7. 4.   9.30 za Josefa a Marii Sedlákovy, tetu Jiřinu a duše v očistci

za Josefa Bartoška, rodiče a duše v očistci

čtvrtek  11. 4. 17.30 až 19.00 svátost smíření v kostele (P. Miroslav Dibelka)

                       17.30 za rodinu Maškovu, Midrlovu a duše v očistci

neděle   14. 4.   9.30 za rodinu Syslovu, Brůzičkovu, živou a zemřelou přízeň

za Jana Knola, rodiče Knolovy, Macháčkovy a duše v očistci

 

Kuřimská Nová Ves - kostel sv. Antonína z Padovy

neděle     7. 4. 11.00 za Vladislava Bahenského, dceru Růženku, dvoje rodiče, živou a zemřelou přízeň

čtvrtek  11. 4. 16.00 až 17.30 svátost smíření na faře (P. Miroslav Dibelka)

neděle   14. 4. 11.00 Jiřího Odehnala

 

Ve sbírce se vybralo: Deblín 2.736 Kč, Křoví 4.170 Kč, KNV 1.830 Kč

V neděli 7. dubna v 9.30 bude mše svatá zvláště pro děti v Křoví.

V pondělí 8. dubna v 16.00 v Deblíně chtějí manželství církevně uzavřít Vlasta Kellnerová, bytem Deblín 126 a František Nový, bytem Dřísy 270.

V sobotu 13. dubna bude Fatimský den a zasvěcení se Panně Marii.

V sobotu 13. dubna bude Diecézní setkání mládeže s biskupem v Brně.

V sobotu 13. dubna od 13.00 do 15.00 zpověď pro děti na faře v Deblíně.

V sobotu 13. dubna od 15.00 do 18.00 je velikonoční zpověď v Tišnově.

V neděli 14. dubna bude v 15.30 společenství rodin na faře v Tišnově.

Ve čtvrtek 25. dubna v 17.30 začne příprava na 1. sv. přijímání v Křoví.

Ve středu 8. května bude Farní pouť do Zlatých hor a Cvilína. Přihlaste se!

P. Petr Papoušek, Deblín 31, 664 75 mobil: 777 297 616