Zpět na původní článek na webu

Přehled bohoslužeb od 12. do 19. května 2019

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Přehled bohoslužeb, Vydáno dne: 11. 05. 2019Římskokatolická farnost Deblín, Křoví a Kuřimská Nová Ves

Přehled bohoslužeb od 12. do 19. května 2019


Neděle  12. 5. 4. Neděle velikonoční

Pondělí 13. 5. Panny Marie Fatimské

Úterý    14. 5. Svátek sv. Matěje, apoštola

Čtvrtek 16. 5. Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka

Neděle  19. 5. 5. Neděle velikonoční

 

Deblín - kostel sv. Mikuláše

neděle  12. 5. 11.00 za Farnost

pondělí13. 5. 18.00 za rodinu Pulkrábkovu, Slámovu a duše v očistci

pátek    17. 5. 18.00 za manžele Heralovy, dvoje rodiče, sourozence a + přízeň

sobota  18. 5.   7.45 mše svatá nebude

neděle  19. 5. 11.00 Čížky za živé a zemřelé obyvatele obce

18.00 za Jana Šebka, rodinu Šebkovu, Urbanovu, Horčicovu, Zavřelovu, živou rodinu

 

Křoví - kostel sv. Petra a Pavla

neděle  12. 5.   9.30 za rodiče Klusákovy, 4 syny, 4 snachy, rodiče Melicharovy, 3 syny, Františka Vacíka a Marušku Srnskou

za Jaromíra a Vlastu Zavřelovy, Miloslava Pokladníka, dvoje rodiče, přízeň a d. v o.

čtvrtek 16. 5. 17.30 mše svatá nebude

neděle  19. 5.   9.30 za Farnost

 

Kuřimská Nová Ves - kostel sv. Antonína z Padovy

neděle    12. 5.   8.00 za rodinu Kasalovu, Pestrovu, Rubešovu a Bytešníkovu

sobota    18. 5. 14.00 za P. Jana Podveského, živé a zemřelé kněze naší farnosti

neděle    19. 5.   8.00 za rodinu Musilovu, Pospíšilovu, Bednářovu, Hanákovu             živé a zemřelé příbuzné

 

Ve sbírce se vybralo: Deblín 4.611 Kč, Křoví 3.761 Kč, KNV 2.106 Kč

V neděli 12. května v 11.00 je hodová mše svatá s krojovanými v Deblíně.

V pondělí 13. května povede Fatimský den P. Sylwester Jurczak z Fryšavy.

V sobotu 18. května v 14.00 celebruje mši svatou pomocný biskup

Mons. Pavel Konzbul v Kuřimské Nové Vsi. Všichni jste srdečně zváni.

V pátek 24. května bude Noc kostelů v Deblíně v kostele sv. Mikuláše.

Od 7. do 9. června je víkendovka pro děti ve škole v Deblíně. Přihlaste se!

Sestry sv. Františka pořádají od 17. do 24. srpna Tábor pro děti od 6 do 12 let v Dešné u Slavonic. Cena je 1.500 Kč. Přihlaste se do 10. května!

1. sv. přijímání bude v neděli 26. 5. v KNV v 11.00 a 16. 6. v Křoví v 9.30.

P. Petr Papoušek, Deblín 31, 664 75 mobil: 777 297 616