Zpět na původní článek na webu

Přehled bohoslužeb od 25. srpna do 1. září 2019

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Přehled bohoslužeb, Vydáno dne: 17. 08. 2019Římskokatolická farnost Deblín, Křoví a Kuřimská Nová Ves

Přehled bohoslužeb od 25. srpna do 1. září 2019

 

Neděle  25. 8. 21. neděle v mezidobí

Úterý    27. 8. Památka sv. Moniky

Středa   28. 8. Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve

Čtvrtek 29. 8. Památka Umučení svatého Jana Křtitele

Neděle    1. 9. 22. neděle v mezidobí

 

Deblín - kostel sv. Mikuláše

neděle  25. 8.   7.45 za Farnost

pondělí26. 8. 18.00 za Vlastislava Sojku, rodinu Sojkovu, Lajcmanovu, Šancovu

pátek    30. 8.18.00 za rodiče Pokornovy, syna, manželku, rodinu Felklovu

sobota  31. 8.10.30 svatební mše svatá

neděle    1. 9.   7.45 na poděkování

 

Křoví - kostel sv. Petra a Pavla

neděle   25. 8.   9.30 za Josefa Suchomela, rodiče, rodinu Poulovu a d. v o.

za rodinu Doubkovu, Havelkovu, živou a zemřelou přízeň a duše v očistci

čtvrtek  29. 8. 17.30 za rodinu Chadimovu, živé a zemřelé příbuzné

neděle     1. 9.   9.30 Katov za živé a zemřelé obyvatele obce

 

Kuřimská Nová Ves - kostel sv. Antonína z Padovy

neděle   25. 8. 11.00 za Miloslava Jaška, rodiče Jaškovy a Pestrovy

čtvrtek  29. 8. 19.00 za Jiřinu a Cyrila Papouškovy, živé a zemřelé příbuzné

neděle     1. 9. 11.00 za Marii a Miloslava Jaškovy, rodinu Klímovu a Jaškovu

 

Ve sbírce se vybralo: Deblín 0 Kč, Křoví 2.963 Kč, KNV 1.830 Kč

V sobotu 31. srpna v 10.30 v Deblíně chtějí církevně uzavřít manželství  MgA. Eva Štěrbová a Ing. Marek Svozil, oba bytem Brno.

V neděli 1. září bude při mši svaté žehnání školákům. Přineste si aktovky.

Přihlášky do výuky náboženství si vyzvedněte ve škole.

V neděli 1. září v 9.30 bude poutní mše svatá v Katově.

V sobotu 7. září v 11.00 v Deblíně chtějí církevně uzavřít manželství Markéta Gelnarová a Jiří Štěpaník, oba bytem Deblín.

V neděli 8. září v 11.00 bude pokřtěna Mia Štěrbová v Deblíně.

V neděli 8. září v 14.30 bude poutní mše svatá na Žernůvce.

V neděli 15. září v 9.30 bude mše svatá s promluvou pro děti v Křoví.

V neděli 15. září bude společenství rodin v 15.30 na faře v Tišnově.

P. Petr Papoušek, Deblín 31, 664 75 mobil: 777 297 616 ww.farnostdeblin.cz