Zpět na původní článek na webu

Mše svaté v době koronaviru

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Přehled bohoslužeb, Vydáno dne: 13. 03. 2020Mše svaté v době koronaviru podle vyjádření ČBK

k rozhodnutí o znovuobnovení veřejných bohoslužeb

Od 27. dubna jsou možné za účasti nejvýše 15 osob.

Od 11. května jsou možné za účasti nejvýše 100 osob.

Od 25. května nebo od 8. června by měl nastat úplný konec omezení.

Veřejné bohoslužby jsou možné za dodržení hygienických pravidel platných kvůli šíření koronaviru.

 

 Pravidla pro uvolňování omezení týkající se bohoslužeb
 
1/ V kostele musí lidé dodržovat minimální rozestupy dva metry mezi účastníky bohoslužeb (s výjimkou členů jedné rodiny).

2/ Účastníci si před vstupem do kostela povinně vydesinfikují ruce.

3/ Všichni účastníci bohoslužeb mají roušku.

4/ Vynechává se pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou.

5/ Délku bohoslužby je třeba při zachování liturgických předpisů neprodlužovat.

6/ Kostel je po bohoslužbě vyvětrán a jsou desinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice). Údržbě a čistotě prostoru je věnována mimořádná péče.

7/ Až do odvolání je zrušen veškerý další program ve farnostech, který vyžaduje shromažďování lidí.

8/ Kostely mimo bohoslužeb zůstávají otevřené jako obvykle pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči.


Jak to bude v našich farnostech Deblín a Křoví

Od 27. dubna budou soukromé bohoslužby jen za přítomnosti členů rodiny, kteří mají intenci.

Od 13. května budou veřejné bohoslužby jen ve všední den pro 100 lidí.

Od 14. června budou veřejné bohoslužby i v neděli pro neomezený počet.