Zpět na původní článek na webu

Dopis farníkům od otce Petra

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 21. 03. 2020Milí farníci, moje farní rodino!

Chci vás všechny povzbudit v této nelehké situaci, kdy jsme odloučeni                   a nemůžeme se scházet na bohoslužbách a společně se modlit. Chci vám říci, že na vás všechny moc myslím každý den v modlitbě a každého z vás nosím ve svém srdci. Chybíte mi. Těším se, až se s vámi se všemi zase uvidím.

Na Farní stránky jsem dal pár inspirací, jak se můžete v této době modlit v rodině. Připomínám slova našeho biskupa Vojtěcha: abychom se vrátili k domácí četbě Písma a ke společným modlitbám v rodinách. Prosím každého z vás, abychom se spojili každý večer ve 20.00 hodin modlitbou růžence. Ať je tato modlitba nesena úmyslem za zastavení pandemie koronaviru a k ochraně našich rodin. Připomínám také možnost sledování přenosů bohoslužeb v médiích na Radiu Proglas nebo v Televizi Noe. Bohoslužby jsou vysílány každý den. Milí sestry a bratři, nepropadejme panice a malomyslnosti, i v této době je s námi milující Bůh.

Kdyby si chtěl někdo popovídat po telefonu nebo mailem jsem vám k dispozici každý den. Mohu vám poslat aspoň po telefonu požehnání. Děkuji za vzájemnou modlitbu. Ať vás Bůh naplní svým požehnáním, pokojem a radostí! + otec Petr