Zpět na původní článek na webu

Přehled bohoslužeb od 16. do 23. srpna 2020

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Přehled bohoslužeb, Vydáno dne: 14. 08. 2020Římskokatolická farnost Deblín, Křoví a Kuřimská Nová Ves

Přehled bohoslužeb od 16. do 23. srpna 2020

 

Neděle   16. 8. 20. neděle v mezidobí

Čtvrtek  20. 8. Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve

Pátek     21. 8. Památka sv. Pia X., papeže

Sobota  22. 8. Památka Panny Marie Královny

Neděle  23. 8. 21. neděle v mezidobí

 

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše

neděle   16. 8. 11.00 Úsuší za živé a zemřelé obyvatele obce

pondělí 17. 8. 18.00 za poutníky do mariánských svatyní

pátek     21. 8. 18.00 za zemřelého manžela, syna, rodiče, celou zemřelou přízeň

sobota   22. 8.   7.45 na P. Aloise Weigla, živou a zemřelou rodinu Weiglovu, Hejtmánkovu a Pestrovu

neděle   23. 8.   7.45 za Farnost

                                                   

Křoví - farní kostel sv. Petra a Pavla

neděle   16.  8.    9.30 za rodinu Ráčkovu, Doležalovu, živou a zemřelou přízeň

za Františku a Jana Bartoškovy, Emilii a Josefa Karmazinovy

středa   19.  8.  17.30 na úmysl dárce

neděle   22.  8.    9.30 za rodinu Bartoškovu, Urbánkovu, Skusilovu, Vépustkovu

za rodiče Klusákovy, 4 syny, 4 snachy, rodiče Melicharovy, 3 syny,

Františka Vacíka, Marušku Srnskou a duše v očistci

 

Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy

neděle    16.  8.   8.00 za Farnost

čtvrtek   20.  8. 17.00 za Miloslava Jaška, rodinu Jaškovu a Pestrovu

neděle    23.  8. 11.00 za Miloslava a Marii Jaškovy, rodinu Jaškovu a Klímovu

 

Ve sbírce se vybralo: Deblín 2.750 Kč, Křoví 10.180 Kč, KNV 2.105 Kč

V neděli 16. srpna v 9.30 bude pokřtěn Deniel Bohumil Novotný v Křoví.

V úterý 18. srpna budeme na faře hostit pěší poutníky putující na Velehrad.

V neděli 23. srpna po mši svaté půjdeme na hřbitov, kde se pomodlíme a bude požehnán renovovaný hlavní kříž na hřbitově a pomník P. Jana Podveského.

V sobotu 29. srpna v 15.00 bude poutní mše svatá v Katově.

V sobotu 29. srpna bude pokřtěna Magdaléna Žáková v Deblíně.

Přeji požehnaný čas letních prázdnin a dovolených.

P. Petr Papoušek, Deblín 31, 664 75 mobil: 777 297 616