Zpět na původní článek na webu

Přehled intencí od 18. do 25. října 2020

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Přehled bohoslužeb, Vydáno dne: 14. 10. 2020Římskokatolická farnost Deblín, Křoví a Kuřimská Nová Ves

Přehled bohoslužeb od 18. do 25. října 2020

 

Neděle 18. 10. 29. neděle v mezidobí (Den modliteb za misie)

Neděle 25. 10. 30. neděle v mezidobí

 

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše

neděle  18. 10.  7.45 za Marii a Josefa Sojkovy, syna Libora, živou a + rodinu

pondělí19. 10.18.00 mše svatá nebude

pátek    23. 10.18.00 za živou a zemřelou rodinu Koudelkovu

sobota  24. 10.11.00 pohřební mše svatá

neděle   25. 10.  7.45 mše svatá nebude

                                                   

Křoví - farní kostel sv. Petra a Pavla

neděle 18.  10.   9.30 za rodinu Knoflíčkovu, Nováčkovu a duše v očistci

za rodinu Ráboňovu, syna, rodinu Padrtovu a duše v očistci

středa 21.  10. 17.30 na úmysl dárce

neděle 25.  10.   9.30 za Marii a Josefa Sedlákovy a tetu Jiřinu

za Bernardu Pečínkovou

 

Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy

neděle  18.  10. 11.00 mše svatá nebude

čtvrtek 22.  10. 17.00 za rodiče Knoflíčkovy, Josefa Maloně a celou přízeň

neděle  25.  10. 11.00 za Marii Babičkovu, Jiřího Knoflíčka, živé a + příbuzné

 

Ve sbírce se vybralo: Deblín 3.582 Kč, Křoví 2.948 Kč, KNV 3.280 Kč

Do Fondu PULS na podporu kněží musí farnost Deblín zaplatit 52.809, zbývá vybrat 43.788 Kč. Farnost Křoví musí zaplatit 40.110, zbývá vybrat 34.246 Kč. Příspěvek se vypočítává podle účastníků bohoslužeb. Každý dospělý farník má dát do fondu roční příspěvek 480 Kč. Staňte se donátory na adrese donator.cz.

Od 14. října 2020 je na bohoslužbě povolena účast  6 osob. Mše svaté budou slouženy jen pro ty, kdo mají intenci, za koho je sloužena mše svatá. Biskup Vojtěch Cikrle uděluje až do odvolání věřícím v brněnské diecézi dispenz od osobní účasti na nedělní bohoslužbě.

Od čtvrtka 22. října 2020  u svateb a pohřbů je povolena účast 10 osob.

Sbírka na Misijní neděli dne 18. října 2020 se přesouvá na  pozdější termín.

P. Petr Papoušek, Deblín 31, 664 75 mobil: 777 297 616