Zpět na původní článek na webu

Přehled velikonočních bohoslužeb od 1. do 5. dubna 2021

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Přehled bohoslužeb, Vydáno dne: 27. 03. 2021Římskokatolická farnost Deblín, Křoví a Kuřimská Nová Ves

Přehled bohoslužeb od 1. do 5. dubna 2021

 

Neděle   28. 3. Květná neděle

Čtvrtek    1. 4. Zelený čtvrtek

Pátek       2. 4. Velký pátek (den přísného postu)

Sobota     3. 4. Bílá sobota

Neděle     4. 4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

 

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše

neděle   28. 3.   7.45 za Farnost

čtvrtek    1. 4. 19.00 za nenarozené děti

pátek       2. 4. 19.00 Velkopáteční obřady

sobota     3. 4. 20.00 za rodinu Komprsovu, Krnákovu, živou a zemřelou rodinu

neděle     4. 4.   7.45 za rodinu Crhovu a Jana Horkého

                       18.00 za rodinu Zavřelovu, Borkovcovu, Markovu a duše v očistci

pondělí   5. 4.   7.45 za rodinu Pavlíčkovu, Urbanovu, Weiserovu,

Marka Pavlíčka, živou a zemřelou přízeň

 

Křoví - farní kostel sv. Petra a Pavla

neděle   28. 3.   9.30 za Farnost

čtvrtek    1. 4. 17.00 za nová kněžská a řeholní povolání

pátek       2. 4. 17.00 Velkopáteční obřady

sobota     3. 4. 18.00 za nemocnou osobu

neděle     4. 4.   9.30 za rodinu Urbánkovu, Zavřelovu, živou a zemřelou přízeň

za rodiče Klusákovy, 4 syny, 3 snachy, rodiče Melicharovy, 3 syny,

Františka Vacíka a Marušku Srnskou

pondělí   5. 4.   9.30 za duše v očistci

 

Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy

neděle    28. 3. 11.00 za Marii a Františka Pestrovy, rodiče, sourozence a rodiče Matouškovy

neděle      4. 4. 11.00 za Farnost

pondělí    5. 4. 11.00 za rodinu Danielovu, Žákovu, živou a zemřelou přízeň

 

Ve sbírce se vybralo: Deblín 1.925 Kč Křoví 2.800 Kč KNV 1.790 Kč.

Na velikonoční mše svaté mohou přijít jen ti, co si zapsali reservaci.

Není možné z důvodu účasti na bohoslužbě překročit hranice okresu.

Žehnání velikonočních pokrmů letos nebude.

Žehnání pokrmů mohou věřící vykonat ve svých domovech.

Přeji všem farníkům požehnané svátky vzkříšení Ježíše Krista.