Zpět na původní článek na webu

Kázání Zelený čtvrtek

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 01. 04. 2021Zelený čtvrtek 2021

Jan 13, 1-15

Večerní mší svatou na Zelený čtvrtek začíná Svaté třídení. Máme před očima tři události ze života Pána Ježíše. Je to Jidášova zrada, poslední večeře, Ježíšova modlitba a zatčení v Getsemanské zahradě. Jidášovy motivy zrady jsou nejasné. Má zajímavé jméno. Jidáš neboli Juda bylo populární nacionalistické jméno a jeho příjmení Iškariotský znamená muž s dýkou čili zabiják. Nicméně Písmo svaté důvod jeho jednání označuje jasně. Je to láska k penězům. Apoštol Pavel v listě Timoteovi píše: Peníze jsou kořenem všeho zla. Peníze, jak pravil Shakespeare, jsou viditelným bůžkem na rozdíl od pravého Boha, který je neviditelný. Mamon je antibůh, protože vytváří alternativní duchovní svět, mění předmět ctností. Víra, naděje a láska se pak nevztahují k Bohu, ale k penězům. Dochází k převrácení hodnot. Je dobré se také zamyslet nad tím, že tím největším hříchem Jidáše nebyla zrada. Pán Ježíš by mu i tento hřích odpustil. Ale pochybování o Božím milosrdenství. Proto se ze zoufalství oběsil. Tolik k Jidášovi.

Zajímavé také je, že dnes čteme Janovo evangelium, které nehovoří o ustanovení eucharistie jako ostatní evangelia, ale o mytí nohou. V eucharistii se Ježíš nám lidem nejen vydal do našich rukou, ale dělá gesto, které nelze pochopit. On, Bůh, pokleká před hříšným člověkem a myje mu nohy. Dal nám příklad a vyzval, abychom činili také tak. Jak se často naše pýcha a naše sobectví vzpírá udělat takovéto gesto lásky. To je vážný námět k zamyšlení. Až budeme na soudu obhajovat své tvrdé srdce, on nám řekne: Bůh se mohl sklonit a ty ne?

Letos v době pandemie se obřad mytí nohou vynechává. Tak se nad tím aspoň krátce zamysleme. Když si to v duchu představíme tento obřad, co všechno tam můžeme objevit? Gesto ponížení, projev služby otroka, očištění, něžnost, blízkost. Je to skandální znamení, nepochopitelné, skoro nepřijatelné. A přitom právě takto přichází Ježíš i teď, jako služebník, který Ti chce sloužit. Sloužit v těch oblastech, kde to skutečně potřebuješ. S velkou něžností a citlivostí. Ukážeš mu své nohy? Ukážeš mu ty oblasti svého života, kde potřebuješ jeho dotek, jeho přítomnost? Ať nás Pán Ježíš skrze tyto Velikonoce uzdraví na těle i na duši a posílí naši víru, naději a lásku. Ať se tak stane!