Zpět na původní článek na webu

Kázání Velký pátek

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 02. 04. 2021



Velký pátek 2021

Jan 18, 1-19

Vyvrcholením pašijí je Ježíšovo ukřižování a umírání. Jeho zvolání, žízním, navazuje na předchozí výrok, že on musí vypít kalich, který mu podal Otec. Ukřižovaný Ježíš žízní po naplnění Otcovy vůle: tou vůlí pak je, aby všichni měli život. Jeho žízním, tedy vyjadřuje hlubokou touhu vylévat život na všechny. Z jeho probodeného boku vytryskla krev a voda. Krev symbolizuje, že Ježíš nám svou smrtí daroval svůj život. Krev je sídlem života. Posilu pro svůj duchovní život dostáváme v tomto světě skrze eucharistii. Proto Pán Ježíš říká: Kdo jí mé tělo a pije mnou krev má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den. Voda je v Janově evangeliu častým symbolem životodárného Ducha: Kdo žízní, ať přijde ke mně a pije a proudy vod potečou z jeho nitra. Ježíš žízní po tom, aby tě mohl naplnit svým Duchem, svou živou vodou. Jeho Ducha získáváme při svátosti křtu. Ale je třeba tohoto Ducha znovu a znovu oživovat. A to se děje právě o Velikonocích, kdy na Bílou sobotu obnovujeme každý rok své křestní sliby. Poděkujme dnes Pánu Ježíši za jeho oběť na kříži a za všechno, co nám dal.