Zpět na původní článek na webu

Kázání Bílá sobota

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 03. 04. 2021Vigilie Zmrtvýchvstání Páně 2021 B

Mak 16, 1?7

Středem a jádrem dnešního evangelia je ujištění anděla: Hledáte Ježíše Nazaretského, ukřižovaného? Byl vzkříšen. Ženy, které šli ke hrobu pomazat mrtvé Ježíšovo tělo, museli být v šoku. Nejprve se báli, ale pak se strach rozplynul a zaplavila je nevýslovná radost. Tuto radost ze vzkříšení můžeme o Velikonocích prožívat i my. V době velikonoční často uslyšíme slovo: Aleluja! Radujme se! Má to být důsledek naši vnitřní radosti. Radujeme se z nového života. A protože se jedná o něco mimořádného, pro nás zatím nepředstavitelného, tak je to potřeba znovu a znovu promýšlet.

Myslím, že to nejlépe vystihl papež Benedikt XVI., který napsal: Ježíš není mrtvý, který se vrátil do života. Ježíšovo zmrtvýchvstání není překonání klinické smrti. Ježíš po vzkříšení už nepatří světu, vnímatelnému smysly, ale do Božího světa. Může ho vidět jenom ten, komu to sám Syn dovolí. Z toho můžeme jen vytušit, jak tajemný a nedostupný je pro nás zatím tento nový život, který v sobě už nosíme každý od svého křtu. Ve křtu jsme zemřeli starému světu a povstali k novému životu. Tento nový život v nás za chvíli utvrdíme v křestním slibu. Kéž tedy žijeme novým radostným životem z víry.