Zpět na původní článek na webu

Kázání 5. neděle velikonoční

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 01. 05. 20215. neděle velikonoční 2021 B

Jan 15, 1-8

Ježíš je jediný dobrý pastýř, jak jsme slyšeli minulou neděli, a také je jediný pravý vinný kmen. Tedy jediný zdroj, skutečný zdroj života, vedoucí k plodnosti a plnosti našeho života. Naším cílem je úplné sjednocení s Ježíšem. K opravdovému životu Ježíšova učedníka nestačí pouze znát Ježíšovo učení, jednou se pro něj rozhodnout, nestačí praktikovat náboženský život, chodit na mše svaté, nestačí jenom něco o něm číst, i kdyby to bylo Boží slovo, nestačí pro Ježíše a pro druhé pracovat. To všechno totiž můžeme dělat i bez něj a bez jeho Ducha, pouze ze své vlastní síly, pýchy, sobectví a tím obelhávat sebe i druhé.

Bez důvěrného vztahu s Ježíšem nemůžeme dělat nic, a i když něco konáme, neneseme plody pro království, protože vinný kmen a ratolest tvoří jednu rostlinu. To znamená, že mají stejnou mízu, téhož ducha, stejné smýšlení a společně přinášejí stejné ovoce, ovoce Ducha svatého.

Otec jako zkušený a trpělivý vinař nás očišťuje od naší pýchy a sobectví, a to jak životními zkouškami a utrpením, tak Božím slovem. Ježíšovo slovo, kterému se vystavujeme a které se snažíme bez výhrad přijmout, nás osvobozuje a očišťuje od každé lži o nás samotných, o našem životě a o našich vztazích. Klíčová slova z dnešního evangelia jsou: Zůstaňte ve mně, a já zůstanu ve vás. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce, neboť beze mne nemůžete dělat nic.

Člověk zůstává tam, kde má srdce, spočívá v tom, komu daroval svůj život. Zůstáváme v něm, když zůstáváme v jeho lásce, když se každý den necháváme od něj milovat, denně mu dovolíme odpouštět nám, když jsme s ním spojeni ve společném prožívání a poslání, máme stejné smýšlení a téhož Ducha.