Zpět na původní článek na webu

Přehled bohoslužeb od 23. do 30. května 2021

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Přehled bohoslužeb, Vydáno dne: 22. 05. 2021Římskokatolická farnost Deblín, Křoví a Kuřimská Nová Ves

Přehled bohoslužeb od 23. do 30. května 2021

 

Neděle   23. 5. Slavnost Seslání Ducha svatého

Pondělí  24. 5. Památka Panny Marie, Matky církve

Středa    26. 5. Památka sv. Filipa Neriho, kněze

Čtvrtek  27. 5. Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

Neděle   30. 5. Slavnost Nejsvětější Trojice

 

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše

neděle   23. 5. 11.00 Čížky za živé a zemřelé obyvatele obce

pondělí 24. 5. 18.00 za Ludvíka Juříčka, dvoje rodiče, živou a zemřelou rodinu

pátek     28. 5. 18.00 za rodinu Ondrovu, Bednářovu, Juříčkovu,Martu Wajglovu

sobota   29. 5. 18.00 za rodinu Papouškovu, Vlkovu, živou a zemřelou přízeň

neděle   30. 5.   7.45 za Annu Maškovu a živou rodinu

                                                   

Křoví - farní kostel sv. Petra a Pavla

neděle  23.  5.   9.30 za Josefa a Otílii Komínkovy, rodiče Dobiášovy a d. v o.

za rodiče Dvořáčkovy, Piskovy a živou rodinu

středa   26.  5. 17.30 za živou a zemřelou rodinu Velebovu, Knotkovu a d. v o.

neděle  30.  5.   9.30 za Farnost

 

Kuřimská Nová Ves ? rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy

neděle  23.  5.   8.00 za zemřelé rodiče Flekovy, Večeřovy a celou přízeň

čtvrtek 27.  5. 17.00 za rodinu Staňkovu, Lacinovu, Balákovu, živou a + přízeň

neděle  30.  5. 11.00 za Alžbětu a Josefa Sojkovy, syna Josefa, živou a + přízeň

 

Ve sbírce se vybralo: Deblín 4.542 Kč, Křoví 4.000 Kč, KNV 3.260

Od 26. dubna dochází ke změnám pravidel pro návštěvy bohoslužeb.

Je možné využít kapacitu kostela tak, že účastníci mezi sebou dodrží rozestupy dva metry, s výjimkou členů jedné domácnosti. U nás je to 40 lidí. Bohoslužeb se mohou věřící účastnit za splnění 3 podmínek: respirátor, dezinfekce

a 2 m rozestupy. Nepoužívá se svěcená voda, vynechává se pozdravení pokoje.
Od 10. května se muže svatby a pohřbu zúčastnit 30 osob.

V sobotu 22. května v 18.00 bude pokřtěn Sebastien Josef  Bílý v Deblíně.

V neděli 23. května bude při mši svaté sbírka na Charitu.

V neděli 23. května v 11.00 bude poutní mše svatá v Čížkách.

V pátek 28. května v celé České republice probíhá Noc kostelů.

V neděli 30. května přijmou poprvé Pána Ježíše 3 děti v Kuřimské Nové Vsi.

V našich farnostech se vybralo na Domácí hospic v Tišnově 10.000 Kč.­

P. Petr Papoušek, Deblín 31, 664 75 mobil: 777 297 616