Zpět na původní článek na webu

Přehled bohoslužeb od 30. května do 6. června 2021

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Přehled bohoslužeb, Vydáno dne: 29. 05. 2021Římskokatolická farnost Deblín, Křoví a Kuřimská Nová Ves

Přehled bohoslužeb od 30. května do 6. června


Neděle   30. 5. Slavnost Nejsvětější Trojice

Pondělí  31. 5. Svátek Navštívení Panny Marie

Úterý       1. 6. Památka sv. Justina, mučedníka

Čtvrtek    3. 6. Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků

Sobota     5. 6. Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka

Neděle     6. 6. Slavnost Těla a Krve Páně

 

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše

neděle   30. 5.   7.45 za Annu Maškovu a živou rodinu

pondělí 31. 5. 18.00 na úmysl dárce

pátek       4. 6. 17.30 příležitost k tiché adoraci a svátosti smíření

                        18.00 za Zdenku Juříčkovu, manžele, Boží pomoc a ochranu

sobota     5. 6. 18.00 za živou a zemřelou rodinu Koudelkovu

neděle     6. 6.   7.45 za Karla Kovaříka, živou a zemřelou rodinu

                                                   

Křoví - farní kostel sv. Petra a Pavla

neděle  30.  5.   9.30 za Farnost

středa     2.  6. 17.30 za oběti pandemie

neděle    6.  6.   9.30 za děti a mládež

 

Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy

neděle  30.  5. 11.00 za Alžbětu a Josefa Sojkovy, syna Josefa, živou a + přízeň

čtvrtek   3.  6. 17.00 za Ladislava Maška, rodiče, živou a zemřelou přízeň

neděle    6.  6. 11.00 za Pavla Antla, rodinu Jakešovu, Madronovu a Antlovu

 

Ve sbírce se vybralo: Deblín 2.472 Kč, Křoví 5.125 Kč, KNV 0

Bohoslužeb se mohou věřící účastnit za splnění 3 podmínek: respirátor, dezinfekce

a 2 m rozestupy. Nepoužívá se svěcená voda, vynechává se pozdravení pokoje.
Od 10. května se muže svatby a pohřbu zúčastnit 30 osob.

V neděli 30. května přijmou poprvé Pána Ježíše 3 děti v Kuřimské Nové Vsi.

V sobotu 5. června v 15.00 bude pokřtěn Ondřej Vlček v Deblíně.

V sobotu 5. června v 15.00 bude pokřtěna Sára Marie Kašparcová v Deblíně.

V neděli 6. června v 18.00 bude koncert skupiny Listověj v Křoví.

V sobotu 12. června v 10.00 bude pokřtěna Ester Dvořáčková v Křoví.

V sobotu 12. června v 12.00 v Deblíně chtějí manželství církevně uzavřít

Jana Sojková z Deblína a Peter Martoň z Třenčína. Překážky oznamte na faře.

V neděli 13. června v 18.00 bude celebrovat mši svatou novokněz Jan Pavlíček. Po mši svaté bude udělovat novokněžské požehnaní v Deblíně.

P. Petr Papoušek, Deblín 31, 664 75 mobil: 777 297 616