Zpět na původní článek na webu

Přehled bohoslužeb od 27. 6. do 4. 7. 2021

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Přehled bohoslužeb, Vydáno dne: 25. 06. 2021Římskokatolická farnost Deblín, Křoví a Kuřimská Nová Ves

Přehled bohoslužeb od 27. 6. do 4. 7. 2021


Neděle  27. 6. 13. neděle v mezidobí

Pondělí 28. 6. Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka

Úterý    29. 6. Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů (doporučený svátek)

Sobota    3. 7. Svátek sv. Tomáše, apoštola

Neděle    4. 7. 14. neděle v mezidobí

 

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše

neděle  27. 6.   7.45 za Pavla Koudelku, živou a zemřelou rodinu

pondělí28. 6. 18.00 na poděkování a za Boží pomoc a ochranu

úterý    29. 6. 18.00 za Marii Lahodnou, živou a zemřelou přízeň

pátek      2. 7. 18.00 na úmysl dárce

sobota    3. 7.   7.45 za živou a zemřelou rodinu Šeligovu a Drozdovu

neděle    4. 7. 11.00 za živé a zemřelé obyvatele obce Braníškov

                       18.00 za Farnost

 

Křoví - farní kostel sv. Petra a Pavla

neděle  27.  6.   9.30 za živé a zemřelé obyvatele obce Křoví

středa  30.  6. 17.30 za rodinu Jaškovu

neděle    4.  7.   9.30 za živou a zemřelou rodinu Němcovu, Jaškovu a Ficovu

za Antonína a Boženu Bartoškovy, celou přízeň, Františka a Růženu Žákovy

 

Kuřimská Nová Ves ? rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy

neděle  27.  6. 11.00 za Marii Jaškovu, manžela, syny Josefa, Jaroslava, dvoje rodiče

čtvrtek   1.  7. 17.00 na poděkování za 80 let života

neděle    4.  7.   8.00 za rodiče Knoflíčkovy, Josefa Maloně, živé a + příbuzné

 

Ve sbírce se vybralo: Deblín 3.416 Kč, Křoví 6.330 Kč, KNV 2.192

V neděli 27. června bude při mši svaté sbírka na bohoslovce.

V neděli 27. června v 9.30 bude poutní mše svatá v Křoví.

V neděli 27. června v 18.00 bude setkání ekonomické rady v Křoví.

V neděli 4. července bude při mši svaté sbírka na postižené tornádem.

V neděli 4. července v 9.30 bude pokřtěna Matilda Ondrušeková v Křoví.

V neděli 4. července v 11.00 bude poutní mše svatá na Braníškově.

V neděli 4. července v 12.00 bude pokřtěna Adéla Karolína Juračková v kapli.

V sobotu 10. července v Deblíně chce manželství církevně uzavřít

Marie Štěrbová z Deblína.

Ještě se nepoužívá se svěcená voda a vynechává se pozdravení pokoje.
Na bohoslužbu za splnění tří podmínek: dezinfekce, respirátor, rozestupy.

P. Petr Papoušek, Deblín 31, 664 75 mobil: 777 297 616