Zpět na původní článek na webu

Přehled bohoslužeb od 25. července do 1. srpna 2021

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Přehled bohoslužeb, Vydáno dne: 24. 07. 2021Římskokatolická farnost Deblín, Křoví a Kuřimská Nová Ves

Přehled bohoslužeb od 25. července do 1. srpna 2021

 

Neděle  25. 7. 17. neděle v mezidobí

Pondělí 26. 7. Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie

Čtvrtek 29. 7. Památka sv. Marty

Sobota  31. 7. Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze

Neděle    1. 8. 18. neděle v mezidobí

 

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše

neděle  25. 7.   7.45 za Farnost

pondělí26. 7. 18.00 za Zdeňka Kovaříka, dvoje rodiče, Boží ochranu a pomoc

pátek    30. 7. 18.00 za Jaromíra Klusáka, dvoje rodiče a duše v očistci

sobota  31. 7.   7.45 volná intence

neděle    1. 8.   7.45 za rodinu Chomoutovu, Dvořákovu, živou a zemřelou rodin.

 

Křoví - farní kostel sv. Petra a Pavla

neděle  25.  7.   9.30 za rodinu Bartoškovu, Urbánkovu a duše v očistci

středa  28.  7. 17.30 za Magdalénu Urbánkovu, živou a zemřelou rodinu

neděle    1.  8.   9.30 za Farnost

 

Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy

neděle  25.  7. 11.00 za rodinu Pestrovu, Jaškovu a Miloslava Jaška

čtvrtek 29.  7. 17.00 za nemocnou osobu

neděle    1.  8. 11.00 za Marii Musilovu a rodinu

 

Ve sbírce se vybralo: Deblín 3.437 Kč, Křoví 4.914 Kč, KNV 5.500

Pro Moravskou Novou Ves se vybralo v mimořádné sbírce 50.000 Kč.

V sobotu 31. července bude pokřtěn Alfréd Tomáš Knotek v Deblíně.

V neděli 1. srpna bude sbírka v Deblíně na opravu zvonu a lineární pohon. Zhotovitel: Brnotron Brno. Cena díla: 68.905 Kč.

V neděli 1. srpna v 9.30 bude poutní mše svatá v Křižínkově.

V neděli 1. srpna bude sbírka v Kuřimské Nové Vsi na opravu zvonu. Zhotovitel: Brnotron Brno. Cena díla: 8.179 Kč.

V neděli 1. srpna bude pokřtěn Teodor Pestr v Kuřimské Nové Vsi.

11. ? 15. 8. 2021 bude Letní diecézní setkání mládeže v Brně od 14 do 20 let. Všechny informace naleznete na: http://mladez.biskupstvi.cz/dsm.

V neděli 15. srpna v 11.00 bude poutní mše svatá na Úsuší.

Kdo by měl zájem o pronájem farní zahrady v Křoví nebo byl ochoten několikrát do roka farní zahradu posíct, ať se přihlásí panu faráři.

P. Petr Papoušek, Deblín 31, 664 75 mobil: 777 297 616