Zpět na původní článek na webu

Přehled bohoslužeb od 8. do 15. srpna 2021

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Přehled bohoslužeb, Vydáno dne: 14. 08. 2021Římskokatolická farnost Deblín, Křoví a Kuřimská Nová Ves

Přehled bohoslužeb od 8. do 15. srpna 2021


Neděle    8. 8. 19. neděle v mezidobí

Pondělí   9. 8. Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice

Úterý    10. 8. Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka

Středa   11. 8. Památka sv. Kláry, panny

Sobota  14. 8. Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka

Neděle  15. 8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

 

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše

neděle    8. 8.   7.45 za Antonína a Helenu Staňkovy, vnučku Karolínu a + přízeň

pondělí  9. 8. 18.00 mše svatá nebude

pátek   13. 8. 18.00 na úmysl dárce (Vondruškovi)

sobota 14. 8. 18.00 za zemřelého manžela, syna, rodiče a celou zemřelou přízeň

neděle  15. 8.11.00 Úsuší za živé a zemřelé obyvatele obce

 

Křoví - farní kostel sv. Petra a Pavla

neděle    8.  8.   9.30 za živou a zemřelou rodinu Bartoškovu, Urbánkovu, Josefa Ráčka a Rudolfa Bartoška; za rodiče Klusákovy, 4 syny, 3 snachy, rodiče Melicharovy, 3 syny, Františka Vacíka a Marušku Srnskou

středa  11.  8. 17.30 mše svatá nebude

neděle  15.  8.   9.30 za živou a zemřelou rodinu Ráčkovu, Doležalovu a d. v o.

za Františku a Jana Bartoškovy, Emilii a Josefa Karmazínovy a duše v očistci

 

Kuřimská Nová Ves ? rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy

neděle    8.  8. 11.00 za Farnost

čtvrtek 12.  8. 17.00 mše svatá nebude

neděle  15.  8.   8.00 za Marii a Miloslava Jaškovy z Níhova

 

Ve sbírce se vybralo: Deblín 9.074 Kč, Křoví 0 Kč, KNV 6.668

V neděli 1. srpna byla sbírka v Deblíně na opravu zvonu a lineární pohon. Zhotovitel: Brnotron Brno. Cena díla: 68.905 Kč.

V neděli 1. srpna byla sbírka v Kuřimské Nové Vsi na opravu zvonu. Zhotovitel: Brnotron Brno. Cena díla: 8.179 Kč.

V neděli 15. srpna v 11.00 bude poutní mše svatá na Úsuší.

V neděli 22. srpna bude pokřtěna Alžběta Zezulová v Křoví.

V sobotu 28. srpna v 12.00 v Deblíně chtějí církevně uzavřít manželství

Petra Sedláková z Deblína a Tomáš Mičánek z Tišnova.

Od 9. do 13. srpna budu na dovolené. Zastupuje P. Miroslav Dibelka,

mobil 731 621 293. Přeji požehnaný čas letních prázdnin a dovolených.

P. Petr Papoušek, Deblín 31, 664 75 mobil: 777 297 616