Zpět na původní článek na webu

Přehled bohoslužeb od 10. do 17. října 2021

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Přehled bohoslužeb, Vydáno dne: 08. 10. 2021



Římskokatolická farnost Deblín, Křoví a Kuřimská Nová Ves

Přehled bohoslužeb od 10. do 17. října 2021


Neděle  10.10. 28. Neděle v mezidobí

Pátek    15. 10. Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve

Neděle  17.10. 29. Neděle v mezidobí

 

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše

neděle  10. 10.  7.45 za Marii a Josefa Sojkovy, syna Libora a celou + přízeň

pondělí11. 10. 17.00 za rodiče Sojkovy, syna, vnučku, Boží ochranu a pomoc

středa   13.10. 17.00 za Věru Papouškovou, živou a zemřelou přízeň

pátek    15.10. 17.00 za rodinu Zelinkovu, Balánovu a Foltovu

sobota  16.10.   7.45 za Marii Juříčkovu, manžela, živou a + rodinu a d. v o.

neděle  17.10.   7.45 za Farnost

 

Křoví - farní kostel sv. Petra a Pavla

neděle 10. 10.   9.30 za živou a zemřelou rodinu Urbánkovu, Hanákovu a d. v o.

středa 13. 10. 17.30 za Miloše Komprse, živou a zemřelou přízeň

neděle 17. 10.   9.30 za rodinu Knoflíčkovu, Nováčkovu a duše v očistci

za živou a zemřelou rodinu Ráboňovu, syna Františka, rodinu Padrtovu a d. v o.

 

Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy

neděle  10.10. 11.00 za Farnost

čtvrtek 14.10. 16.00 za rodinu Maškovu, Vrzalovu, živé a zemřelé příbuzné

neděle  17.10. 11.00 za rodinu Danielovu, Žákovu, živé a zemřelé příbuzné

 

Ve sbírce se vybralo: Deblín 6.604 Kč, Křoví 6.395 Kč, KNV 7.935

V neděli 10. října v 9.30 bude mše svatá zvláště pro děti v Křoví.

V neděli 10. října je představení dětí před 1. sv. přijímáním v Křoví.

Ve středu 13. října bude Fatimský den a po mši svaté pobožnost k P. Marii.

V neděli 17. října bude sloužit mše svaté jediný novokněz naší diecéze

P. Milan Werl, kaplan z Hodonína. Bude udělovat novokněžské požehnání.

Do náboženství se přihlásilo dětí v Deblíně 26, v Katově 18 a v Křoví 12.

Od října začne na faře v Deblíně příprava na křest dospělých. Kdyby měl někdo zájem se nechat pokřtít, jít k prvnímu svatému přijímání nebo k biřmování v dospělosti, tak se přihlaste u svého faráře.

Staňte se donátory své farnosti a přihlaste se na adrese donator.cz. Každá koruna pomáhá budovat život naší farnosti. Pán Bůh zaplať za vaše dary!­­

Každý účastník bohoslužeb by měl za rok do Fondu Puls zaplatit 480 Kč.

Ve farnosti Křoví máme 7 donátorů. Je třeba letos zaplatit 48.829 Kč.

Ve farnosti Deblín máme 24 donátorů. Je třeba letos zaplatit 79.790 Kč.

P. Petr Papoušek, Deblín 31, 664 75 mobil: 777 297 616