Zpět na původní článek na webu

Farní kronika 2014

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Historie, Vydáno dne: 15. 01. 2014  6. 1. - Tříkrálová sbírka

26. 1. - Novokněžské požehnání (P. Petr Václavek)

11. 2. - Rekolekce v Deblíně

18. 2. - Děkanská vizitace farnosti


  5. 3. - Popeleční středa


  8. 3. - Postní duchovní obnova (P. Vladimír Záleský)

12. 4. - Diecézní setkání mládeže v Brně

15. 4. - Velikonoční pašije ve Žďáru nad Sázavou

26. 4. - Víkendovka pro dětí z farnosti Křoví

  1. 5. - Pěší pouť na Prosatín

  5. 5. - Peší pouť do Cách přes Deblín

10. 5. - Ministranský den v Olomouci

11. 5. - Hody v Deblíně

15. 5. - 20. výročí od smrti P. Jana Podveského v Kuřimské Nové Vsi

17. 5. - Farní pouť do Křižanova, Žďáru nad Sázavou a Slavkovic

18. 5. - Pouť v Čížkách

23. 5. - Noc kostelů

24. 5. - Žehnání opravené kaple v Křižínkově

29. 5. - Jeden den na Petrově

  1. 6. - První svaté přijímání v Křoví

  7. 6. - Víkendovka pro děti z farnosti Deblín

15. 6. - První svaté přijímání v Deblíně

15. 6. - Pouť v Kuřimské Nové Vsi

21. 6. - Jáhenské svěcení v Brně

28. 6. - Kněžské svěcení v Brně

29. 6. - Pouť v Křoví

  5. 7. - Pouť v Braníškově

  6. 7. - Primice P. Mgr. Ing. Jaroslava Sojky v Deblíně

10. 7. - Katolická charismatická konference v Brně

  3. 8. - Pouť v Křižínkově

17. 8. - Pouť v Úsuší

30. 8. - Národní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou

  7. 9. - Pouť v Katově

13. 9. - Děkanátní setkání mládeže v Kuřimi

14. 9. - Pouť k Panně Marii Bolestné na Žernůvce

5. 10. - Pouť v Prosatíně

12.10. - Hodová mše svatá v Křoví a poděkování za úrodu

17.10. - Adorační den v Deblíně

 8. 11. - Výlet do Hodonína

17.11. - 10. výročí od smrti P. Jaroslava Jašy v Deblíně (Mons. Pavel Posád)

21.11. - Přednáška Historie a součastnost (1914 - 2014) na faře v Deblíně

23.11. - Setkání varhaníků na faře v Kuřimské Nové Vsi

30.11. - Představení dětí před 1. sv. přijímáním

30.11. - Adventní koncert skupiny Hoří v Křoví

 6. 12. - Pouť v Deblíně (Mons. Josef Zouhar)

14.12. - Adventní koncert v Deblíně

27.12. - Žehnání vína v Deblíně

28.12. - Divadelní představení v Deblíně