Zpět na původní článek na webu

Přehled bohoslužeb od 8. 10. do 15. 10. 2023

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Přehled bohoslužeb, Vydáno dne: 07. 10. 2023Římskokatolická farnost Deblín, Křoví, Kuřimská Nová Ves a Svatoslav

Přehled bohoslužeb od 8. 10. do 15. 10. 2023


Neděle  8. 10. 27. Neděle v mezidobí

Neděle15. 10. 28. Neděle v mezidobí

 

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše

neděle  8. 10.   7.45 za Jana a Marii Šebkovy, rodinu Šebkovu, Zavřelovu, Urbanovu a celou živou a zemřelou rodinu

pondělí9. 10. 17.00 za rodinu Antlovu, Mičánkovu, Boží pomoc a ochranu

pátek  13. 10. 17.00 na poděkování a za živou a zemřelou rodinu a Boží pomoc

sobota14. 10.   7.45 za živé a zemřelé členy živého růžence

neděle15. 10.   7.45 za rodinu Knoflíčkovu, Juračkovu, živou a zemřelou přízeň

                                                   

Křoví - farní kostel sv. Petra a Pavla

neděle  8.  10.   9.30 za rodinu Dvořáčkovu, Pískovu, Horkou, živou a + přízeň

za Jiřího Rémana, rodiče Rémanovy, Vykypělovy, živou a zemřelou přízeň

středa11.  10. 17.30 za Jaroslava Šmerdy, rodinu Bartoškovu, 2 syny, živou a +

neděle15.  10.   9.30 za rodinu Urbánkovu, Hanákovu a duše v očistci

za rodinu Ráboňovu, syna Františka, rodinu Padrtovu, živou a zemřelou přízeň

 

Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy

neděle   8. 10. 11.00 Prosatín za živé a zemřelé obyvatele obce

čtvrtek12. 10. 16.00 za P. Jana Podveského, rodinu Podveských, živé a + kněze

neděle 15. 10. 11.00 za rodinu Danielovu, Žákovu, živou a zemřelou rodinu

 

Svatoslav - farní kostel Nanebevzetí Panny Marie

neděle  8.10.   9.00 Bohoslužba slova (jáhen Mirek)

neděle15.10.   9.00 Bohoslužba slova (jáhen Mirek)

 

Sbírka: Deblín 4.576 Kč, Křoví 1.600 Kč, KNV 3.015 Kč

V neděli 8. října v 7.45 bude při mši svaté poděkování za úrodu v Deblíně.

V neděli 8. října v 9.30 bude hodová mše svatá v Křoví.

V neděli 8. října v 11.00 bude poutní mše svatá k Panně Marii na Prosatíně.

V pondělí 9. října v 17.00 v kostele bude setkání rodičů a dětí v Deblíně.

Ve čtvrtek 12. října v 17.00 v kostele bude setkání rodičů a dětí v Křoví.

V pátek 13. října v 17.00 bude Fatimský den, zasvětíme se Panně Marii. Celebruje P. Petr Václavek, farář z Rouchovan.

V pátek 13. října v 18.00 bude setkání biřmovanců na faře v Deblíně.

V neděli 15. října je v 9.30 mše svatá zvláště pro děti v Křoví.

V neděli 15. října je představení dětí před prvním svatým přijímáním.

P. Petr Papoušek, Deblín 31, 664 75 mobil: 777 297 616