Zpět na původní článek na webu

Přehled bohoslužeb od 22. 10. do 29. 10. 2023

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Přehled bohoslužeb, Vydáno dne: 21. 10. 2023Římskokatolická farnost Deblín, Křoví, Kuřimská Nová Ves a Svatoslav

Přehled bohoslužeb od 22. 10. do 29. 10. 2023

 

Neděle  22. 10. 29. Neděle v mezidobí (Den modliteb za misie)

Sobota  28. 10. Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů

Neděle  29. 10. 30. Neděle v mezidobí (Den modliteb za misie)

 

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše

neděle  22. 10.  7.45 za zemřelé rodiče Sojkovy, syna Libora a celou + přízeň

pondělí23. 10.17.00 na poděkování za 65. let manželství

pátek   27. 10. 17.00 za Josefa Nehodu a dvoje rodiče a celou rodinu

sobota 28. 10.   7.45 mše svatá nebude

neděle 29. 10.   7.45 na úmysl dárce

                                                   

Křoví - farní kostel sv. Petra a Pavla

neděle22.  10.   9.30 za Farnost

středa25.  10. 17.30 mše svatá nebude

neděle29.  10.   9.30 za rodinu Knoflíčkovu, Nováčkovu a duše v očistci

za manžele Bartoškovy, živou a zemřelou přízeň

 

Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy

neděle 22. 10. 11.00 za Marii Babičkovu a Jiřího Knoflíčka

čtvrtek26. 10. 16.00 mše svatá nebude

neděle 29. 10. 11.00 za živou a zemřelou rodinu Pestrovu z Přerova

 

Svatoslav - farní kostel Nanebevzetí Panny Marie

Neděle 22.10.   9.00 Bohoslužba slova (jáhen Mirek)

Neděle 29.10.   9.00 Bohoslužba slova (jáhen Mirek)

 

Sbírka: Deblín 4.937 Kč, Křoví 4.420 Kč, KNV 2.037 Kč

V neděli 22. října bude při mši svaté sbírka na misie.

Do náboženství se přihlásilo ve farnosti Deblín 23 dětí.

Ve farnosti Křoví 36 dětí, z toho v Křoví 12 dětí a v Katově 24 dětí.

Pokud věřící z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době             od 1. do 8. listopadu, mohou odpustky pro zemřelé získat již od 25. 10. do 1. 11.                                

Ve středu 1. listopadu v 19.00 bude nácvik a zpověď biřmovanců v Křoví.

V pátek 3. listopadu v 18.00 bude nácvik a zpověď biřmovanců v Deblíně.

V neděli 5. listopadu v 11.00 bude udělována svátost biřmování v Deblíně.

V neděli 5. listopadu v 14.30 bude udělována svátost biřmování v Křoví.

Církevní stolní kalendáře na rok 2024 můžete zakoupit za 80 Kč v sakristii.

P. Petr Papoušek, Deblín 31, 664 75 mobil: 777 297 616