Zpět na původní článek na webu

Možnost získat plnomocné odpustky pro duše v očistci

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 21. 10. 2023Možnost získat plnomocné odpustky pro duše v očistci

 

Pokud věřící z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době od 1. do 8. listopadu, mohou odpustky pro zemřelé získat již od 25. října do 1. listopadu. Toto dovolení je uděleno do roku 2026.

Podmínky pro získání plnomocných odpustků pro duše v očistci:

1) daný den přijmout eucharistii

2) navštívit hřbitov a zbožně se pomodlit za zemřelé

3) pomodlit se na úmysl Svatého otce

4) v okruhu těchto dní vykonat svatou zpověď

 

Příležitost ke svátosti smíření:

1. 11. Deblín 15.30 až 16.00 (kostel)

1. 11. Křoví 18.00 až 20.00 (kostel)

2. 11. Kuřimská Nová Ves 15.30 až 16.00 (kostel)

2. 11. Svatoslav 17.30 až 18.00 (kostel)

3. 11. Deblín 18.00 až 20.00 (fara)