Zpět na původní článek na webu

Přehled bohoslužeb od 29. 10. do 5. 11. 2023

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Přehled bohoslužeb, Vydáno dne: 23. 10. 2023Římskokatolická farnost Deblín, Křoví, Kuřimská Nová Ves a Svatoslav

Přehled bohoslužeb od 29. 10. do 5. 11. 2023


Neděle  29. 10. 30. Neděle v mezidobí

Středa     1. 11. Slavnost Všech svatých (doporučený svátek)

Čtvrtek   2. 11. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

Sobota    4. 11. Památka sv. Karla Boromejského, biskupa

Neděle    5. 11. 31. Neděle v mezidobí

 

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše

neděle  29. 10.  7.45 na úmysl dárce

pondělí30. 10.17.00 za Jaromíra Klusáka, dvoje rodiče a duše v očistci

středa     1. 11. 15.30 příležitost k svátosti smíření

                         16.00 za rodiče Maškovy, Sojkovy a celou rodinu

                         17.00 dušičková pobožnost na hřbitově

čtvrtek   2. 11.   7.45 za všechny zemřelé

pátek     3. 11. 17.00 za Josefa a Alenu Kamlarovy, Františka a Marii Burianovy

                        18.00 příležitost k svátosti smíření na faře (otec Mirek)

sobota   4. 11.   7.45 za Josefa Vitulu a celou přízeň

neděle   5. 11. 11.00 za biřmovance, kmotry a jejich rodiny

                                                   

Křoví - farní kostel sv. Petra a Pavla

neděle29.  10.   9.30 za rodinu Knoflíčkovu, Nováčkovu a duše v očistci

za manžele Bartoškovy, živou a zemřelou přízeň

středa   1.  11. 17.30 za sestru Annu a celou její rodinu

                        18.30 dušičková pobožnost na hřbitově

                        18.00 příležitost k svátosti smíření (otec Mirek)

neděle  5.  11. 14.30 za biřmovance, kmotry a jejich rodiny

 

Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy

neděle 29. 10.  11.00 za živou a zemřelou rodinu Pestrovu z KNV (37)

čtvrtek  2. 11.  15.30 příležitost k svátosti smíření

                        16.00 na úmysl papeže

                        17.00 dušičková pobožnost na hřbitově

neděle   5. 11. 11.00 mše svatá nebude

 

Svatoslav - farní kostel Nanebevzetí Panny Marie

Neděle 29.10.    9.00 Bohoslužba slova (jáhen Mirek)

Čtvrtek 2. 11.  17.30 Příležitost k svátosti smíření (otec Petr)

                        18.00 Mše svatá (otec Petr)

                        19.00 Dušičková pobožnost na hřbitově (otec Petr)

Neděle   5.11. 11.00 Mše svatá (otec Mirek)