Zpět na původní článek na webu

1. kolo volby do pastorační rady ve farnosti Deblín

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 15. 11. 2023V neděli 12. 11. 2023 proběhlo 1. kolo volby do Pastorační rady ve farnosti Deblín. Bylo odevzdáno 50 hlasovacích lístků. Na kandidátku do druhého kola volby bylo navrženo 32 farníků. Z toho 20 farníků mělo méně než 4 hlasy. 4 farníci se dostali do druhé kola, ale nechtějí kandidovat. V druhém kole budeme tedy vybírat z 8 farníků. 2 farníci budou voleni a 2 farníci budou jmenováni farářem.

Zakroužkujte maximálně dva kandidáty.  Každý zakroužkovaný kandidát dostane hlas. Pokud někdo zakroužkuje více než dva kandidáty, hlas bude neplatný. Vyberte jednoho kandidáta z rodiny, aby nebyla zvolena do pastorační rady jen jedna rodina.

 

 

Pořadí

Příjmení a jméno

Počet hlasů

1.   

Marie Rybičková

19

2.   

Marie Sojková (účetní)

18

3.   

Marie Šterbová

9

4.   

Miloš Rybička

7

5.   

Filip Klusák

7

6.   

Martina Zavřelová

6

7.   

Helena Lundová

5

8.   

Martin Zavřel

5

 

 

Pastorační rada je poradním orgánem faráře. Pastorační rada navrhuje, radí a zajišťuje vše, co vede k naplnění poslání farnosti v oblasti svědectví, liturgie, vyučování a služby. Pomáhá poznávat zájmy a potřeby farníků. Hledá, jak by farnost mohla vypadat v budoucnosti, a snaží se podle toho stanovit pastorační priority. Pastorační rada je ustanovena na dobu 5 let. Pravidelná zasedání Pastorační rady se konají aspoň 2x do roka. Voleným a jmenovaným členům zaniká členství uplynutím volebního období. Ztratí-li mandát volený člen Pastorační rady, nahradí ho další kandidát, který získal při hlasování největší počet hlasů.