Zpět na původní článek na webu

Přehled Vánočních bohoslužeb od 24. 12. 2023 do 1. 1. 2024

Autor: J. Sojka <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Přehled bohoslužeb, Vydáno dne: 16. 12. 2023Římskokatolická farnost Deblín, Křoví, Kuřimská Nová Ves a Svatoslav


Přehled bohoslužeb od 24. 12. 2023 do 1. 1. 2024


Neděle 24. 12. 4. Neděle adventní

Pondělí 25. 12. Slavnost Narození Páně (zasvěcený svátek)

Úterý 26. 12. Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka

Středa 27. 12. Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty

Čtvrtek 28. 12. Svátek svatých Mláďátek, mučedníků

Neděle 31. 12. Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa

Pondělí 1. 1. Slavnost Matky Boží, Panny Marie (zasvěcený svátek)


Deblín - farní kostel sv. Mikuláše

neděle 24. 12. 7.45 za Jiřinu a Cyrila Papouškovy, živou a zemřelou přízeň

22.00 za Marka Pavlíčka, rodinu Urbanovu, Pavlíčkovu,

Weiserovu, Iždinskou, celou živou a zemřelou přízeň

pondělí 25.12. 7.45 na úmysl dárce (Babáková)

úterý 26.12. 7.45 za živou a zemřelou rodinu Koudelkovu

neděle 31.12. 7.45 za Marka Papouška a Pavlu Marečkovu

17.00 na poděkování za uplynulý rok 2023

pondělí 1. 1. 7.45 za Stanislava Štěrbu, živou a zemřelou rodinu


Křoví - farní kostel sv. Petra a Pavla

neděle 24. 12. 9.30 za Farnost

20.00 za nemocné, opuštěné a lidi bez domova

pondělí 25.12. 9.30 za Oldřicha Urbana, rodinu Urbanovu, Urbánkovu a d. v o. za rodinu Bartoškovu, Vladimíra Flory, rodiče Florovy a duše v očistci

úterý 26.12. 9.30 za Josefa Suchomela, rodiče, rodinu Polovu a duše v očistci

za Jiřího Rémana, rodiče Rémanovy, Vykypělovy, živou a zemřelou přízeň

neděle 31.12. 9.30 za rodinu Knoflíčkovu, Nováčkovu a duše v očistci

za Libora Němce, rodiče Němcovy a duše v očistci

pondělí 1. 1. 9.30 za rodinu Doležalovu, Ráčkovu, syna, vnuka,

živou a zemřelou přízeň; za Karla a Jiřinu Bumbálkovy, syna Jiřího,

rodinu Bumbálkovu, Bílkovu, Novotných a duše v očistci


Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy

neděle 24. 12. 18.00 za rodiče Tomkovy, syny Františka, Josefa, manželku Ludmilu, rodiče Dobešovu, syna Zdeňka, Jaroslava Laštůvku, živou a + přízeň

pondělí 25.12.11.00 za Jiřinu a Cyrila Papouškovy, živou a zemřelou přízeň

úterý 26.12.11.00 za rodinu Pálenskou a Slezákovu

neděle 31.12.11.00 za Farnost

pondělí 1. 1.11.00 za Boží požehnání do Nového roku 2024


Svatoslav - farní kostel Nanebevzetí Panny Marie

Neděle 24. 12. 16.00 Mše svatá (otec Petr)

pondělí 25.12. 11.00 Mše svatá (otec Mirek)

úterý 26.12. 9.00 Bohoslužba slova (jáhen Mirek)

neděle 31.12. 9.00 Bohoslužba slova (jáhen Mirek)

pondělí 1. 1. 11.00 Mše svatá (otec Mirek)


Sbírka: Deblín 4.784 Kč, Křoví 3.218 Kč, KNV 2.448 Kč

Ve středu 27. prosince bude v 17.00 vánoční koledování s deblínskou scholou, žehnání vína a potom ochutnávka vína na faře v Deblíně.

V sobotu 30. prosince bude v 17.00 Vánoční koncert křesťanské folkové skupiny Srdce ze Šakvic v kostele v Křoví.

V neděli 31. prosince bude při mši svaté obnova manželských slibů.

V neděli 7. ledna bude v 16.00 Vánoční koncert pěveckého sboru Santini z Telče v kostele v Deblíně.

Farnost Deblín má 47 donátorů, tj. 34% farníků. Letos zbývá ještě vybrat 6.321 Kč.

Farnost Křoví má 20 donátorů, tj. 21% farníků. Letos zbývá ještě vybrat 25.853 Kč.

Farnost Svatoslav má 9 donátorů, tj. 41% farníků. Letos zbývá ještě vybrat 6.481 Kč.

Každý účastník bohoslužeb by měl za rok do Fondu Puls zaplatit 480 Kč.

Staňte se donátory své farnosti a přihlaste se na adrese donator.cz.

V roce 2023 bylo ve farnosti Deblín: 17 křtů, 10 pohřbů a 3 svatby.

V roce 2023 bylo ve farnosti Křoví: 15 křtů, 6 pohřbů a 3 svatby.

V roce 2023 bylo ve farnosti Svatoslav: 0 křtů, 4 pohřby a žádná svatba.

Chtěl bych poděkovat všem, kdo se podílí na chodu farnosti. Těm, kdo pravidelně uklízí kostel a zdobí oltáře květinami. Těm, kdo perou a žehlí kostelní a bohoslužebné prádlo. Těm, kdo se podílí na službě při mši svaté. Varhaníkovi, kostelníkovi, akolytům, lektorům, ministrantům. I Vám, kteří se modlíte a obětujete za farnost. A také těm kdo se letos staly donátory a tak podporují pravidelně svoji farnost. Přeji všem farníkům požehnané svátky Kristova narození a Nový rok 2024.