Zpět na původní článek na webu

Přehled bohoslužeb od 31. 12. 2023 do 7. 1. 2024

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Přehled bohoslužeb, Vydáno dne: 27. 12. 2023Římskokatolická farnost Deblín, Křoví, Kuřimská Nová Ves a Svatoslav

Přehled bohoslužeb od 31. 12. 2023 do 7. 1. 2024


Neděle    31. 12. Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa

Pondělí     1.   1. Slavnost Matky Boží, Panny Marie (zasvěcený svátek)

Neděle      7.   1. Slavnost Zjevení Páně

 

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše

neděle   31.12. 7.45 za Marka Papouška a Pavlu Marečkovu

                       17.00 na poděkování za uplynulý rok 2023

pondělí   1.  1.  7.45 za Stanislava Štěrbu, živou a zemřelou rodinu

pátek      5.  1.17.00 za Zdeňka Kovaříka, dvoje rodiče, duše v očistci a za Boží ochranu

sobota    6.  1.   7.45 za Františka Svobody, manželku, syny, Jiřího Novotného, živou a zemřelou rodinu

neděle    7.  1.   7.45 za Jaroslava a Marii Balákovy a duše v očistci

 

Křoví - farní kostel sv. Petra a Pavla

neděle   31.12.  9.30 za rodinu Knoflíčkovu, Nováčkovu a duše v očistci

za Libora Němce, rodiče Němcovy a duše v očistci

pondělí   1.   1.  9.30 za rodinu Doležalovu, Ráčkovu, syna, vnuka,

živou a zemřelou přízeň; za Karla a Jiřinu Bumbálkovy, syna Jiřího,

rodinu Bumbálkovu, Bílkovu, Novotných a duše v očistci

středa    3.   1. 17.30 za Jiřinu a Cyrila Papouškovy, živou a zemřelou přízeň

neděle   7.   1.   9.30 za rodinu Syslovu, živou a zemřelou přízeň

za rodinu Skulovu, Pavla Havláta, živou a zemřelou přízeň

 

Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy

neděle   31.12.11.00 za Farnost

pondělí   1.   1.11.00 za Boží požehnání do Nového roku 2024

čtvrtek    4.  1. 16.00 za sestru Marku a její uzdravení

neděle     7.  1. 11.00 za Farnost        

 

Svatoslav - farní kostel Nanebevzetí Panny Marie

neděle   31.12.   9.00 Bohoslužba slova (jáhen Mirek)

pondělí   1.   1. 11.00 Mše svatá (otec Mirek)

neděle     7.   1. 11.00 Mše svatá (otec Petr)

 

Sbírka: Deblín 22.285 Kč, Křoví 16.089 Kč, KNV 13.942 Kč

V neděli 31. prosince bude při mši svaté obnova manželských slibů.

V neděli 7. ledna je v 16.00 Vánoční koncert sboru Santini z Telče v Deblíně

V roce 2023 bylo ve farnosti Deblín: 17 křtů, 10 pohřbů a 3 svatby.

V roce 2023 bylo ve farnosti Křoví: 15 křtů, 6 pohřbů a 3 svatby.

V roce 2023 bylo ve farnosti Svatoslav: 0 křtů, 4 pohřby a žádná svatba.