Zpět na původní článek na webu

Přehled bohoslužeb od 14. 1. do 21. 1. 2024

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Přehled bohoslužeb, Vydáno dne: 13. 01. 2024Římskokatolická farnost Deblín, Křoví, Kuřimská Nová Ves a Svatoslav

Přehled bohoslužeb od 14. 1. do 21. 1. 2024

 

Neděle    14. 1. 2. Neděle v mezidobí

Středa     17. 1. Památka sv. Antonína, opata

Čtvrtek   18. 1. Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

Neděle    21. 1. 3. Neděle v mezidobí (Neděle Božího slova)

 

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše

neděle   14  1.   7.45 za Farnost

pondělí 15. 1. 17.00 za mír ve světě

pátek    19.  1.17.00 za Jana Růdu, dvoje rodiče, Boží pomoc a ochranu                      

sobota  20.  1.   7.45 na poděkování

neděle   21  1.   7.45 za Jana a Marii Šebkovy, jejich rodiče, Růženu Zavřelovu, živou a zemřelou rodinu

 

Křoví - farní kostel sv. Petra a Pavla

neděle  14. 1.  9.30 za Jindřicha a Marii Dvořáčkovy, rodiče Dvořáčkovy, Dostálovy, Pískovy a Bartoníkovy

středa  17. 1. 14.30 pohřební mše svatá za Bedřicha Brůžičku

neděle  21. 1.  9.30 za Farnost

 

Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy

neděle   14. 1. 11.00 za rodiče Danielovy, Havlíčkovy, Balabánovy,                        živou a zemřelou přízeň        

čtvrtek  18. 1. 16.00 za jednotu křesťanů

neděle   21. 1. 11.00 za Oldřicha Jandu, dvoje rodiče, živé a zemřelé příbuzné   

 

Svatoslav - farní kostel Nanebevzetí Panny Marie

neděle   14. 1.   9.00 Bohoslužba slova (jáhen Mirek)

neděle   21. 1.   9.00 Bohoslužba slova (jáhen Mirek)

 

Sbírka: Deblín 5.600 Kč, Křoví 3.620 Kč, KNV 2.930 Kč

Do 14. ledna bude tříkrálová pokladnička v kostele v Deblíně.

V neděli 14. ledna je v 9.30 mše svatá zvláště pro děti v Křoví.

V neděli 21. ledna bude při mši svaté sbírka na podporu biblického apoštolátu.

Od 18. do 25. ledna probíhá týden modliteb za jednotu křesťanů.

16. až 18. února bude Postní duchovní obnova v Deblíně.

V ČR proběhla Tříkrálová sbírka Charity. Děkuji koledníkům a dárcům. Zatím se vybralo v Křoví  33.217 Kč a v Katově 21.465 Kč.

P. Petr Papoušek, Deblín 31, 664 75 mobil: 777 297 616