Zpět na původní článek na webu

Přehled bohoslužeb od 21. 1. do 28. 1. 2024

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Přehled bohoslužeb, Vydáno dne: 20. 01. 2024Římskokatolická farnost Deblín, Křoví, Kuřimská Nová Ves a Svatoslav

Přehled bohoslužeb od 21. 1. do 28. 1. 2024

 

Neděle   21. 1. 3. Neděle v mezidobí

Středa    24. 1. Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve

Čtvrtek  25. 1. Svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola

Pátek     26. 1. Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů

Neděle   28. 1. 4. Neděle v mezidobí

 

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše

neděle   21  1.   7.45 za Jana a Marii Šebkovy, jejich rodiče, Růženu Zavřelovu, živou a zemřelou rodinu

pondělí 22. 1. 17.00 mše svatá nebude

pátek    26.  1.17.00 za Marii Antlovu, rodinu Antlovu, Mičánkovu, Vysočanovu a Boží ochranu                      

sobota  27.  1.13.00 pohřební mše svatá za Antonína Koumala

neděle   28  1.   7.45 za Helenu a Miloslava Kovaříkovy a celou rodinu

 

Křoví - farní kostel sv. Petra a Pavla

neděle  21. 1.  9.30 za Farnost

středa  24. 1. 17.30 mše svatá nebude

neděle  28. 1.  9.30 za živou a zemřelou rodinu Pokornou; za rodinu Knoflíčkovu, Nováčkovu a duše v očistci

 

Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy

neděle   21. 1. 11.00 za Oldřicha Jandu, dvoje rodiče, živé a zemřelé příbuzné   

čtvrtek  25. 1. 16.00 mše svatá nebude

neděle   28. 1. 11.00 za Farnost   

 

Svatoslav - farní kostel Nanebevzetí Panny Marie

neděle   21. 1.   9.00 Bohoslužba slova (jáhen Mirek)

neděle   28. 1.   9.00 Bohoslužba slova (jáhen Mirek)

 

Sbírka: Deblín 3.920 Kč, Křoví 3.111 Kč, KNV 3.123 Kč

V neděli 21. ledna bude při mši svaté sbírka na podporu biblického apoštolátu.

Od 18. do 25. ledna probíhá týden modliteb za jednotu křesťanů.

16. až 18. února bude Postní duchovní obnova v Deblíně.

Povede ji P. Jiří Janalík, spirituál Biskupského gymnázia v Brně.

V ČR proběhla Tříkrálová sbírka Charity. Děkuji koledníkům a dárcům. Vybralo se v Deblíně 77.691Kč, v Křoví  33.217 Kč a v Katově 21.465 Kč.

P. Petr Papoušek, Deblín 31, 664 75 mobil: 777 297 616