Zpět na původní článek na webu

Přehled bohoslužeb od 28. 1. do 4. 2. 2024

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Přehled bohoslužeb, Vydáno dne: 26. 01. 2024Římskokatolická farnost Deblín, Křoví, Kuřimská Nová Ves a Svatoslav

Přehled bohoslužeb od 28. 1. do 4. 2. 2024

 

Neděle   28. 1. 4. Neděle v mezidobí

Středa    31. 1. Památka sv. Jana Boska, kněze

Pátek       2. 2. Svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice)

Neděle     4. 2. 5. Neděle v mezidobí

 

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše

neděle   28  1.   7.45 za Jana a Marii Šebkovy, jejich rodiče, Růženu Zavřelovu, živou a zemřelou rodinu; za Helenu a Miloslava Kovaříkovy a celou rodinu

pondělí 29. 1. 17.00 mše svatá nebude

pátek      2.  2.17.00 za živou a zemřelou rodinu a na poděkování

sobota    3.  2.   7.45 na poděkování

neděle     4  2.   7.45 za Farnost

 

Křoví - farní kostel sv. Petra a Pavla

neděle  28. 1.  9.30 za živou a zemřelou rodinu Pokornou; za rodinu Knoflíčkovu, Nováčkovu a duše v očistci

středa  31. 1. 17.30 za duše v očistci, zvláště za ty, na které nikdo nepamatuje

neděle  28. 1.  9.30 za živou a zemřelou rodinu Knoflíčkovu, vnuka, rodinu Špačkovu; za rodinu Ráčkovu a Vildomcovu, živou a zemřelou přízeň

 

Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy

neděle   28. 1. 11.00 za Oldřicha Jandu, dvoje rodiče, živé a zemřelé příbuzné

za rodinu Štouračovu, Šrubařovu, Maškovu, živé a zemřelé příbuzné   

čtvrtek    1. 2. 16.00 za duše v očistci, zvláště za ty, na které nikdo nepamatuje

neděle     4. 2. 11.00 Bohoslužba slova (jáhen Václav Kotlář)   

 

Svatoslav - farní kostel Nanebevzetí Panny Marie

neděle   28. 1.   9.00 Bohoslužba slova (jáhen Mirek)

neděle     4. 2. 11.00 Mše svatá (otec Petr)

 

Sbírka: Deblín 3.920 Kč, Křoví 3.111 Kč, KNV 3.123 Kč

Každou první neděli v měsíci bude při mši svaté sbírka na potřeby kostela.

V neděli 4. února se bude při mši svaté udělovat svatoblažejské požehnání.

16. až 18. února bude Postní duchovní obnova v Deblíně.

Povede ji P. Jiří Janalík, spirituál Biskupského gymnázia v Brně.

V ČR proběhla Tříkrálová sbírka Charity. Děkuji koledníkům a dárcům. Vybralo se v Deblíně 77.691Kč, v Křoví  33.217 Kč a v Katově 21.465 Kč.

P. Petr Papoušek, Deblín 31, 664 75 mobil: 777 297 616