Z dějin duchovní správy v Deblíně

Z dějin duchovní správy v Deblíně

1294

Demetrius a Gertruda z Deblína darovali patronát deblínského kostela Řádu německých rytířů v Opavě, což bylo potvrzeno r.1295 olomouckým biskupem Theodorichem.

1540

Matthäus von Svichov, vrchní Komtur tohoto řádu v Čechách a na Moravě, postoupil tento patronát městu Brnu, které už od r.1466 vlastnilo deblínské panství (dvůr).

Kněží Německého řádu

Kněží Německého řádu, kteří měli v Deblíně "nadání" (obročí):

 • 1450 - Johann, resignoval a v roce
 • 1466 - Moriz
 • 1470 - Jakob
 • 1482 - Mathias Seiler
 • 1486 - Moriz
 • 1504 - Pavel
 • 1519 - Pavel, řádový kněz
 • 1540 - Pavel "starší", patronát přešel na město Brno

1540 - asi 1641

Brzy po r. 1540 fara přešla v moc nekatolíků (Českých bratří). Když tito byli z Moravy vypuzeni, dostali faru zase kněží katoličtí, jak se zdá, bylo to v květnu r.1641.

Světští kněží

 • 1641 - Georg Rutelius
 • ? - Simon Peter Mathaides (ten byl od Švédů zajat a odvlečen a dostal se na svobodu teprve asi r.1646)
 • ? - Matthäus Valety, cisterciácký kněz
 • 1652 - Wenzel Paul Nawovsky, světský kněz
 • ? - krátkou dobu byl Deblín administrován z Tišnova, do r.
 • 1659 - Johann Kržen, cisterciácký kněz
 • 1659 - 1662: Andreas Klimskar, samostatný farář
 • 1662 - 1665: Mathias Buržowský
 • 1665 - 1687: Friderikus Franciskus Stemberský
 • 1687 - 1696: Georgius Josephus Hyl
 • 1696 - 1698: Antonius Maxmilianus Župpa
 • 1698 - 1706: Antonius Josephus Ivanek
 • 1706 - 1707: Johannes Henricus Zebinger
 • 1707 - 1723: Thomas Antonius Schalscha
 • 1723 - 1733: Paulus Petrus Zbořil
 • 1733 - 1738: Mathias Franciscus Frank
 • 1738 - 1776: Henricus Sys, za něho byl deblínský kostel přestavěn do barokní podoby a částečně vnitřně vybaven mobiliářem z kostela sv. Mikuláše na nynějším nám. Svobody v Brně, který byl za Josefa II. v r. 1774 odsvěcen a přeměněn na vojenský sklad a r.1893 byl zbořen.
 • 1776 - 1793: Franciscus Brigo
 • 1794 - 1825: Bernardinus Gerlich
 • 1825 - 1866: Martin Raus, původem z Vojkovic u Židlochovic, viděl bitvu u Slavkova 2.12.1805, pohřben v Deblíně, za jeho působení oprava kostela a přestavba věže. Po jeho smrti krátce                      Rudolf Scholz.
 • 1867 - 1874: Andreas Hanak, pohřben v Deblíně
 • 1874 - 1885: Antonius Hadinger
 • 1886 - 1902: Konrád Blaschke, pohřben v Deblíně
 • 1902 - 1926: Eduard Opálka, deblínský rodák, biskupský rada, zemřel r. 1949 na Vohančicích, pohřben s matkou v Deblíně (hrob vedle rodiny Bojanovských v 1. řadě hřbitova)
 • 1926 - 1931 Jan Evangelista Jeřábek, 1.5.1931 odešel na faru v Lipůvce, po něm se stal administrátorem P. Jan Nesvačil z Tišnova
 • 1932 - 1940: Alois Povolný, od 1.8. 1940 do 31.1.1941 administroval faru P. František Pařil
 • 1941 - 1970: Jan Fejta, děkan tišnovský, 10.1.1909 až 8.7.1983, je pohřben v Deblíně
 • 15.11.1970 - 31.1.1971: prozatímním administrátorem byl P. Jan Nesvačil z Tišnova
 • 1971 - 1994: Jaroslav Jaša, nar. 23.1.1916, rektor v Kuřímské Nové Vsi 1994 - 2004, je pohřben v Deblíně
 • 1994 - 2006: Jiří Paleček, odešel na faru do Drnovic u Vyškova
 • 2006 - 2011: Oldřich Chocholáč, odešel na faru do Mikulova
 • 2011 - doposud: Petr Papoušek

           

Zdroj:

P.Gregor Wolný (OSB Rajhrad): Kirchliche Topographie von Mähren, II. Abtheilung, Brünner Diöcese, I. Band, Brünn 1896, výpis provedl P. Jaroslav Jaša, deblínský farář.

 

Literatura:

Časopis Matice moravské, 1995, č.1

Jan Libor: Neznámá listina na deblínské panství (odkaz na darovací listinu Gertrudy z Deblína z r.1299):

 • 1382: Seznam statků Řádu německých rytířů na deblínském panství, účetní kniha (Hemmerle J. Die Deutschordens ? Ballei .., c.d., s.47) říká, že v Deblíně sídlili 2 řádoví bratří a 1 laický kněz.
 • 1401 - 1406: Deblínský farář a komtur (vedoucí komendy řádu) byl bratr Niklas Rothleb, zmínka o něm v r. 1404.