Kalendář na rok 2024

Kalendář na rok 2024

6.1. Tříkrálová sbírka
7.1. Vánoční koncert Santini z Telče v Deblíně
17.2. Postní duchovní obnova (P. Jiří Janalík)
27.4. Ministrantská pouť do Rajhradu
1.5. Pěší pouť na Prosatín
8.5. Vysvěcení nové kaple Panny Marie Bolestné v Nesvačilce
11.5. 30. výročí úmrtí Mons. Jana Podveského v Kuřimské Nové Vsi (návštěva biskupa P. Pavla Konzbula)
12.5. Hody v Deblíně
18.5. Diecézní setkání mládeže v Třebíči
19.5. Pouť v Čížkách
25.5. Děkanátní ministrantská pouť do Veverské Bítýšky
26.5. Farní den v Křoví
26.5. První svaté přijímání v Deblíně
2.6. První svaté přijímání v Křoví
7.6. Noc kostelů v Deblíně a Svatoslavi
9.6. První svaté přijímání v Kuřimské Nové Vsi
16.6. Pouť v Kuřimské Nové Vsi
22.6. Jáhenské a kněžské svěcení v Brně
29.6. Primice v Křižanově
7.7. Pouť na Braníškově
10.7. Charismatická konference v Brně
11.8. Pouť na Úsuší
19.8. Pouť ve Svatoslavi