Z historie rektorátního kostela v Kuřimské Nové Vsi

Z historie rektorátního kostela v Kuřimské Nové Vsi

Za působení deblínského kněze P. Stanislava Stejskala vyvstala myšlenka věřících z obcí Kuřimská Nová Ves, Kuřimské Jestřabí, Blahoňov a Prosatín postavení kostela v obci Kuřimská Nová Ves. Byl ustanoven spolek pro stavbu kostela:  František Staněk (předseda), Karel Trčka (jednatel), František Balabán číslo 9 (pokladník) a další členové výboru z naší obce a obcí Kuřimské Jestřabí, Prosatín a Blahoňov. Byl vypracován projekt architektem Šálkem z Brna. Současně byly započaty přípravné práce na stavbu tohoto kostela. Organizovaly se finanční sbírky ve farnosti a širokém okolí. Byly pořádány různé kulturní akce, z nichž výnos byl na stavbu tohoto díla. 

Roku 1933 byl posvěcen základní kámen. Po tomto posvěcení kamene se intenzivně pokračovalo na stavbě, kde se občané obětavě zapojili na těchto pracích. Velkou zásluhu mají také občané z Deblína. Kostel byl dostaven roku 1937 a dne 27. června vysvěcen prelátem Kratochvílem z brněnského biskupství. Kostel je zasvěcen sv. Antonínu Paduánskému. Dovoz kněží z Deblína se zajišťoval koňským potahem z obce Kuřimská Nová Ves.

Za 80 roků zde působili tito kněží:

 • Stanislav Stejskal - zakladatel kostela - Deblín
 • Alois Povolný - Deblín
 • František Pařil - Deblín - popraven proces Babice
 • Pan děkan Jan Fejta - Deblín
 • Jindřich Kornfeil - Kuřimská Nová Ves
 • Alois Podveský - Kuřimská Nová Ves
 • Josef Bálka - Kuřimská Nová Ves - politický vězeň 1955
 • Dr. Prokop Valena O.Carm. - Kuřimská Nová Ves
 • Pan rada František Hnazl - Kuřimská Nová Ves
 • Stanislav Bláha - Kuřimská Nová Ves
 • Jaroslav Jaša - Deblín, Kuřimská Nová Ves
 • Jan Podveský - Kuřimská Nová Ves - politický vězeň Babice
 • Vladimír Stejskal - Kuřimská Nová Ves
 • Jiří Paleček - Deblín
 • Oldřich Chocholáč - Deblín
 • Petr Papoušek - Deblín