O farnosti Křoví

O farnosti Křoví

Římskokatolickou farnost Křoví tvoří tyto obce:

Adorační den

Adorační den naší farnosti je 17. února.