Kalendář akcí a událostí farnosti

červen 2024

PondělíÚterýStředaČtvrtekPátekSobotaNeděle
1sv. Justina, mučedníka
 • 11:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 11:00 - 11:30
  • Kostel farní sv. Mikuláše
  • Označení: Deblín (Deblín)

  na poděkování za 50 let manželství

 • 14:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 14:30 - 15:30
  • Kostel farní Nanebevzetí Panny Marie
  • Označení: Svatoslav (Svatoslav)

  Pohřební mše svatá za Zdeňka Kupského

29. neděle v mezidobí
 • 07:45 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:45 - 08:45
  • Kostel farní sv. Mikuláše
  • Označení: Deblín (Deblín)

  za rodinu Urbanovu, Horákovu, Kolářovu a Marii Ondříčkovu

 • 09:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:30 - 10:30
  • Kostel farní sv. Petra a Pavla
  • Označení: Křoví (Křoví)

  za děti, rodiče a kmotry

 • 11:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 11:00 - 12:00
  • Kostel filiální sv. Antonína Paduánského
  • Označení: KNV (Kuřimská Nová Ves)

  za Marii Jaškovou, manžela, syny Josefa a Jaroslava, živou a zemřelou přízeň

 • 11:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 11:00 - 12:00
  • Kostel farní Nanebevzetí Panny Marie
  • Označení: Svatoslav (Svatoslav)

  na úmysl dárce

3sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků
4úterý 9. týdne v mezidobí
5sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
6sv. Norberta, biskupa
 • 15:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 15:00 - 16:00
  • Kostel farní Nanebevzetí Panny Marie
  • Označení: Svatoslav (Svatoslav)

  pohřební mše svatá za Zdeňku Mullerovou

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:30
  • Kostel filiální sv. Antonína Paduánského
  • Označení: KNV (Kuřimská Nová Ves)

  za Pavla Antla, rodinu Jakešovu, Madronovu, Antlovu, živou a zemřelou přízeň

7Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
8Neposkvrněného srdce Panny Marie
 • 07:45 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:45 - 08:15
  • Kostel farní sv. Mikuláše
  • Označení: Deblín (Deblín)

  za živou a zemřelou rodinu Koudelkovu

910. neděle v mezidobí
 • 07:45 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:45 - 08:45
  • Kostel farní sv. Mikuláše
  • Označení: Deblín (Deblín)

  za Farnost

 • 09:00 Bohoslužba slova
  Bohoslužba slova
  • 09:00 - 10:00
  • Kostel farní Nanebevzetí Panny Marie
  • Označení: Svatoslav (Svatoslav)

  Bohoslužba slova

 • 09:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:30 - 10:30
  • Kostel farní sv. Petra a Pavla
  • Označení: Křoví (Křoví)

  za Antonína a Vlastu Ráčkovy, jejich rodiče, syna; Miroslava a Marii Ráčkovy, živou a zemřelou přízeň

 • 11:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 11:00 - 12:00
  • Kostel filiální sv. Antonína Paduánského
  • Označení: KNV (Kuřimská Nová Ves)

  za děti, rodiče a kmotry

10pondělí 10. týdne v mezidobí
11sv. Barnabáše, apoštola
12středa 10. týdne v mezidobí
13sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve
14pátek 10. týdne v mezidobí
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 19:00
  • Kostel farní sv. Mikuláše
  • Označení: Deblín (Deblín)

  za Jana Růdu, jeho rodiče, Boží pomoc a ochranu

15sv. Víta, mučedníka, nebo sobotní památka Panny Marie
 • 07:45 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:45 - 08:15
  • Kostel farní sv. Mikuláše
  • Označení: Deblín (Deblín)

  za rodinu Jenišovu, rodiče Zemánkovy, syna, Josefa Zavřela a Jana Ambrože

1611. neděle v mezidobí
17pondělí 11. týdne v mezidobí
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:30
  • Kostel farní sv. Mikuláše
  • Označení: Deblín (Deblín)

  za Miroslava Vlka, živou a zemřelou rodinu

18úterý 11. týdne v mezidobí
19sv. Romualda, opata
 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30 - 18:00
  • Kostel farní sv. Petra a Pavla
  • Označení: Křoví (Křoví)

  za Miroslava Vlka, živou a zemřelou rodinu

20čtvrtek 11. týdne v mezidobí
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:30
  • Kostel filiální sv. Antonína Paduánského
  • Označení: KNV (Kuřimská Nová Ves)

  za rodiče Pestrovy, Urbanovy, dva syny a celou přízeň

21 sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 19:00
  • Kostel farní sv. Mikuláše
  • Označení: Deblín (Deblín)

  za Ladislava Juříčka, dvoje rodiče, sourozence a celou přízeň

22sv. Paulína Nolánského, biskupa, nebo sobotní památka Panny Marie
2312. neděle v mezidobí
 • 07:45 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:45 - 08:45
  • Kostel farní sv. Mikuláše
  • Označení: Deblín (Deblín)

  za rodinu Steinhauserovu, Gruberovu a celou přízeň

 • 09:00 Bohoslužba slova
  Bohoslužba slova
  • 09:00 - 10:00
  • Kostel farní Nanebevzetí Panny Marie
  • Označení: Svatoslav (Svatoslav)

  Bohoslužba slova

 • 09:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:30 - 10:30
  • Kostel farní sv. Petra a Pavla
  • Označení: Křoví (Křoví)

  za rodinu Flekovu, Lacinovu; rodinu Urbánkovu, Zavřelovu a duše v očistci

 • 11:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 11:00 - 12:00
  • Kostel filiální sv. Antonína Paduánského
  • Označení: KNV (Kuřimská Nová Ves)

  za Farnost

24Narození sv. Jana Křtitele
25úterý 12. týdne v mezidobí
26středa 12. týdne v mezidobí
27 sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učitele církve
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:30
  • Kostel filiální sv. Antonína Paduánského
  • Označení: KNV (Kuřimská Nová Ves)

  ( volná intence )

28sv. Ireneje, biskupa a mučedníka
29sv. Petra a Pavla, apoštolů, hlavních patronů brněnské diecéze
 • 07:45 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:45 - 08:15
  • Kostel farní sv. Mikuláše
  • Označení: Deblín (Deblín)

  za Pavla Koudelku, živou a zemřelou rodinu

3013. neděle v mezidobí