O farnosti Svatoslav

O farnosti Svatoslav

Římskokatolickou farnost Svatoslav tvoří tyto obce:

Pravidelné bohoslužby ve Svatoslavi
  • První neděle v měsíci v 11:00 hodin mše svatá.
  • Zbývající neděle bohoslužba slova se svatým přijímáním v 9:00 hodin (jáhen M. Staněk).

 

Adorační den připadá na 15. října.

Pro naše donátory

Číslo účtu: 1359029349/0800
Za Váš dar na údržbu kostela a fary srdečně děkujeme!
Rádi Vám na vyžádání vystavíme potvrzení.