Zpět na původní článek na webu

Přehled bohoslužeb od 28. července do 4. srpna 2013

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Archiv ohlášek, Vydáno dne: 30. 07. 2013Římskokatolická farnost Deblín, Křoví a Kuřimská Nová Ves

Přehled bohoslužeb od 28. červce do 4. srpna 2013

Neděle  28. 7. 17. neděle v mezidobí

Pondělí 29. 7. Památka sv. Marty

Středa   31.7. Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze

Čtvrtek  1. 8. Památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve

Neděle   4. 8. 18. neděle v mezidobí

 

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše

neděle  28. 7.   7.45 za manžele Haladovi, jejich rodiče, Josefa Kroupu,

jeho rodiče, zemřelou rodinu Blabolilovu a Slaninovu

úterý    30. 7. 18.00 za manžele Juříčkovy, Musilovy, Zdeňku Juříčkovu,

duše v očistci a Boží pomoc pro živou rodinu

pátek      2. 8. 17.30 příležitost k tiché adoraci a svátosti smíření

                       18.00 za Bohumila Krátkého, živé a zemřelé příbuzné

sobota    3. 8.   7.45 za Pavla Štolfu

neděle     4. 8.  7.45 za rodinu Kadlecovu a příbuzné

 

Žernůvka - kaple Panny Marie Bolestné

pondělí - pátek: v 6.00 a 15.00        sobota: v 6.00 a 10.30      neděle: v 10.00      

 

Křoví - farní kostel sv. Petra a Pavla

neděle  28. 7.   9.30 za rodinu Urbánkovu a Bartoškovu

za rodinu Doležalovu, Ráčkovu, Musilovu a duše v očistci

středa  31. 7. 17.30 mše svatá nebude

pátek      2. 8. 15.00 pohřební mše svatá

neděle    4. 8.   9.30 KŘIŽÍNKOV  za živé a zemřelé obyvatele obce

 

Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy

neděle   28. 7. 11.00 za rodinu Pestrovu, Jaškovu, Marii a Josefa Pestrovy

pondělí 29. 7. 18.00 za Josefa Maloně, dvoje rodiče, Josefa Knoflíčka, manželku a celou přízeň

neděle     4. 8. 11.00 za rodinu Vašíčkovu a Klešťovu

 

Ve sbírce se vybralo: Deblín 2.693 Kč  Křoví 1.709 Kč  KNV 1.321 Kč

29. a 30. července budu dopoledne navštěvovat nemocné v Deblíně.

V neděli 4. srpna bude sbírka na opravu kostela sv. Mikuláše v Deblíně.

V neděli 4. srpna v 9.30 bude poutní mše svatá v Křižínkově.

Přeji požehnaný čas letních prázdnin a dovolených.

P. Petr Papoušek, Deblín 31, 664 75 mobil: 777 297 616   www.farnostdeblin.cz